Pels, Peter Claesse (1620-)

Peter Claesse Pels, zoon van Claes Peter Teeuwens Pels en Adriana Everts, gedoopt 6 december 1620 RK te Den Dungen (get: Henrik Mathijs, Henrica Wouters) (#)

Gehuwd op 8 maart 1654 te Den Dungen (#) met

Merike Huijbert Jan Rutten, dochter van Huijbert Jan Rutten van Griensven en Margriet Henricx Jansen, geboren ca. 1620, begraven 29 augustus 1687 te Den Dungen (#)

 

Bron: bhic.nl

Op 10 maart 1654 is er een kwestie ontstaan tussen Hilleken weduwe van Henrick Huijbert Jan Rutten en haar assistenten ter ener zijde en Peter Claes Peter Pels als man van Marieken dochter van Huijbert Jan Rutten samen optredend met Jan zoon Peter Jan Peters als voogd over het minderjarige kind van wijlen Jan Huijbert Jan Rutten als partij ter andere zijde, vanwege het bezit dat vermelde Hendrick Huijbert Jan Rutten heeft nagelaten. Verschenen zijn nu deze Hilleken met haar assistenten en Peter Claessen en Jan Peters met hun assistenten en hebben samen verklaard dat ze hun kwesties door bemiddeling van goede mannen hebben opgelost. Peter Claessen en Jan Peter Janssen zullen nu direkt een akker in gebruik nemen zijnde twee stukken land gelegen onder St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Landweel (moet zijn Landweer, JT), b.p. het Peter Janssenland met alle rechten van kanten en sloten. Nog een stukje land gelegen te St. Michielsgestel ter zelfder plaatse, b.p. het Willem Corstenland. Nog een heiveld ter zelfder plaatse gelegen afkomstig van Hendrick Huijbert Jan Rutten. Nog het land afkomstig van Jacob Cornelis Jacobs. De genoemde Peter Claessen en Jan Peters zullen dat land minnelijk met elkaar delen in 5 gelijke parten. Daarbij krijgt Peter Claessen 4 delen, n.l. voor elk van zijn 4 kinderen een deel en Jan Peters als voogd over het minderjarig kind van Jan Huijbert Jan Rutten krijgt het andere vijfde part en ook het resterende bezit na dood van Hilleken zal in vijf gelijke parten worden gedeeld. Verder is nadrukkelijk afspraak dat Hilleken als weduwe ten hare behoeve en voor haar kinderen en nakomelingen alle roerend bezit zal houden, zowel hout, bijen etc. binnen en buiten het huis en alle resterende erfelijk roerend en onroerend bezit afkomstig van Hendrick Huijberts boven de vermelde 3 stukken land en heiveld en het land van Jacob Cornelissen, houdt Hilleken voor het vruchtgebruik ervan zolang ze leeft.

 

Uit dit huwelijk:

1  Huijbert Peter Pels, begraven 21 mei 1685 te Den Dungen

Merike Peters Pels, begraven 1 oktober 1701 te Den Dungen. Gehuwd op 29 mei 1685 RK te Den Dungen met Jan Ariaen Broeren, zoon van Ariaen Jan Peters Broeren en Lambertje Geraerts, gedoopt 28 juli 1656 te Den Dungen, begraven 4 maart 1703 te Den Dungen

Jan Peter Pels, begraven 15 januari 1697 te Den Dungen. Gehuwd met Mericke Henderickx van der Aa

Anneken Peters Pels

Dijmphna Peters Pels

Engel Peters Pels, begraven 28 augustus 1694 RK te Den Dungen