Pels, Claes Peter Teeuwens (1598-1670)

Claes Peter Teeuwens Pels, zoon van Peter Teeuwens Pels en Dinghen Jacob Jacobs, geboren 1598, begraven 31 maart 1670 te Den Dungen

Gehuwd met

Adriana Everts

 

Bronnen: 1) bhic.nl 2) vpnd.nl

Op 24 maart 1653 compareren Claes Peter Pels (54) en Aerdt Janssen van Grinsven (24) inwoners van Den Dungen die een verklaring afleggen ten behoeve van vrienden en bloedverwanten van Meriken dochter van Arien Janssen van Hese ook te Den Dungen nagelaten weduwe van Michiel Jan Michielss, dat genoemde Meriken, dochter van Arien Janssen van Hese niet alleen oud persoon is die ook lange tijd ziek is geweest en op bepaald moment” is geraekt tot simpelheijt oft crancksinnicheijt”, zodat ze dag en nacht door personen “bewaert” moest worden omdat ze onbekwaam was goederen te regeren.

Op 13 oktober 1664 compareren Handrick Handrick Goossens (82), Handrick Handrick Willems (70), Peter Rutten (70), Claes Peters Pels (66), Aert Dielis Gerite (64), Henderken weduwe van Handrick Seepen (60), Handrick Jan Willems (58), Paulus Jan Delis Weijgergancx oud-dijkmeester (53), Jan Rutten van Grinsven (50), Aerdt Janssen Spiernincx (70), Handrick Willems van Beeck (68) oud-dijkmeester, allen inwoners van Den Dungen, en Delis Delis Weijergancx (80) uit Berlicum, met een verklaring ten behoeve van Oijken weduwe van Jan Roeloffs, Handrick Janssen van Kempen, Jan Franssen en Wouter Ariens van den Bosch geërffden in de Hoijdonck omtrent Yvelaer namelijk dat het waarachtig is “dat van den hertgang of gehuchte van den Yvelaer resorterende onder Dunghen een gemeijnde straethe oft vaerwech is lopende nederwaerts aff door den Poeldonck ende soo voorts de rechte straethe opwaerts ter kercke ende molenwaert die gemeijnlijck werdt genoempt den Yvelaersendijck, welcke straethe (alsoo die door de extraordinarisse waterjaeren seech, leegh nadt ende qualijck gebruijckbaer was) omtrent achtien oft negenthien jaeren onbegrepen geleden, overmits clachten van de naergebueren vanden Yvelaer, bij de tegengeërffden aande selve straethe is gehoocht ende gemaeckt geweest, waertoe de tegengeërffden dijertijt overmits clachten als voor gerichtelijk sijn gedwongen geweest”. Verder verklaren de attestanten dat zij er geen kennis van hebben, ook nooit door iemand hebben horen zeggen dat “op den wech comende van den Yvelaer ende lopende door den Hooijdonck door erffve van bovenstaande requiranten totter Doorensteeghe toe oijt schauwe heeft gegaen oft gevuerdt geweest maer dat deselve is dienende tot een dijexken om de vloet van d’Aa te keeren; van gelijcke ick noijt geweten oft hooren seggen dat die van den Yvelaer aldaer een gemeijne oft erffwech soude hebbe gehadt dan bij vraegen ende gedoogh gevaeren”.

 

Uit dit huwelijk:

Peter Claesse Pels

Michiel Claes Peter Teeuwens Pels, gedoopt 15 juli 1625 RK te Den Dungen (get: Huibert Klaas, Anna Michiels)

Jan Claas Peter Teeuwens, geboren ca. 1627, begraven 15 januari 1697 te Den Dungen. Gehuwd met Ariken Jan Hendrik Aarts Voogts, gedoopt 30 maart 1627 RK te Den Dungen, begraven 23 november 1675 te Den Dungen

Henrik Claassen Pels, gedoopt 29 januari 1629 RK te Den Dungen (get: Jan Jans, Arnolda Wouters), begraven 23 oktober 1694 te Den Dungen. Gehuwd op 18 december 1657 RK te Den Dungen met Anneke Jans Vissers, begraven 1 juni 1668 te Den Dungen. Gehuwd met Willemke NN, begraven 4 december 1695 te Den Dungen

Dingen Claas Pels, gedoopt 15 januari 1634 RK te Den Dungen (get: Adrianus Everardi, Joanna Adriani), begraven 25 juli 1672 te Den Dungen. Gehuwd met Luijt Jansz Vissers