Overgauw, Adriaen Harmensz (ca. 1537-1612/13)

Adriaen Harmensz Overgauw, bouwman, schepen (1578, 1582) en ambachtsbewaarder (1585, 1591) te Hof van Delft, geboren ca. 1537, overleden 1612-1613

Gehuwd ca. 1570 met

Geertje Jacobs Vrancken, dochter van Jacob Vrancken en Aeltje Wiggers, geboren ca. 1550, overleden 1613-1618

 

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Gemeente archief Delft, inventarisnummer 1307 d.d. 1579. Kohier van de 100 penning van alle onroerende goederen, landen en huizen, gelegen in het Hof van Delft 3) Rekeningen van de landgifter van Hof van Delft 1589-1621. SA Delft – Archieven van het stadsbestuur van Delft inv. 1092. Teun van der Vorm, versie 1.0 d.d. 9-4-2021, 4) Het verzweerboek van het Hof van Delft, 1569/1579, C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 50 (1995), 5) Giftboek Hof van Delft 1621-1645. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 91. Teun van der Vorm, versie 0.3 d.d. 13-7-2008, 6) Weesboek A 1626-1654 – Amb. Hof van Delft inv. 141. Teun van der Vorm, versie 2.0 d.d. 16-8-2016, 7) Van ‘Den Overgaeu’. D. Overgaauw en H.Th.F. van Wijk, 1998, blz. 45, 8) De kwartierstaat van Kees Jan Slijkerman, laatst bijgewerkt 7 november 2022

Op 1 oktober 1567 koopt Adriaen Harmansz een boerderij met 12 morgen weiland gelegen Hoefslag Kortenhoef op den Overgaeu van de erfgenamen Dirk Jans Oem. Ook bezit hij nog 5 morgen land in de Hoefslag Oude Laen.

In het verzweerboek van het Hof van Delft is in 1569 opgenomen: ‘Adriaen Harmansz. bij coepe van Dirck Jansz, Erm’erffgenaemen 12 m’.

In het 100ste penning kohier van Hof van Delft uit 1579 is opgenomen ‘Adriaen Harmansz woonende opten Overgaeu bruijct in eijgendomme 12 margen weijlant’.

Op 11 mei 1595 geven de kerkmeesters van de Oude Kerk te Delft gift Adriaen Harmensz opten Overgaeu van 2 morgen land leggende in de Corte Hoeff.

Op 16 februari 1597 heeft Robbrecht Euwoutsz van Schilperoert, Arien Vincenten Suijs als kerkmeesters van de Nieuwe Kerk vervangende en hem sterk makende voor haar mede
broeder in officie gift gegeven Adriaen Harmensz wonende opten Overgaeuw van omtrent 2 morgen hofland toekomende de Getijden in de Nieuwe Kerk leggende in de hoefslag van
de Corte Hoeff gemeen in 7 morgen daarvan Adriaen Harmensz competeert 5 morgen.

Adriaan bouwt in 1608 de “Hammenwoning” te Hof van Delft.

Op 31 januari 1613 hebben Harmen Ariensz, Jacop Ariensz, Cornelis Lenertsz als getrouwd hebbende Maritgen Ariensdr, Cornelis Pietersz als getrouwd hebbende Lijsbet Ariensdr, Lenert Ariensz [moet zijn: Jansz] als getrouwd hebbende Aeltgen Ariensdr, Pouwels Jacopsz de Loese als getrouwd hebbende Jacobgen Ariensdr en Dirck Dircxsz als getrouwd hebbende Neeltgen Ariensdr, alle als erfgenamen van Arien Harmensz Overgaeuw gift gewonnen van de helft van 19 morgen 3 hond land, zo groot en klein hetzelve lest bij Adriaen Harmensz verzworen is.

Op 13 januari 1619 heeft Jacob Ariensz opten Overgaeuw gift gewonnen van 14 morgen onvrij hofland daar huis, schuur, barg en geboomte op staat, en nog van 2 morgen leggende in de Oude Laen, zulks Geertgen Jacopsdr zijn moeder weduwe van Arien Harmensz met de dood geruimd heeft, en hem diezelve landen bij kaveling ten deel gevallen. Pouwels Jacopsz de Loese tot Delfgauw als getrouwd hebbende Jacopgen Ariensdr wint gift van 3,5 morgen onvrij hofland die hem aanbestorven zijn van Geertgen Jacopsdr zijn
huisvrouwen moeder leggende in de hoefslag van de Oude Laen.

Op 29 februari 1620 wordt de nalatenschap van Geertgen Jacobs verdeeld. Erfgenamen zijn Harman Ariensz, Jacob Ariensz, Maritgen Ariensdr met haar voogd Cornelis Lenertsz van der Hoeff, Jaepgen Ariens met haar voogd Pouwels Jacobsz de Lose, Neeltgen Ariens met haar voogd Dirck Dircksz van der Claeu, en Aeltje Ariens met haar voogd Lenert Jansz.

 

Uit dit huwelijk:

Maartje Ariens, geboren ca. 1570, overleden 28 januari 1642. Ondertrouwd 23 juni 1590 te Delft met Cornelis Leendertsz van der Hoeve, boer, bouwman, schepen (1592, 1593) en secretaris  (1612-1624) van Dorp, kerkmeester van Schipluiden (1608), ambachtsbewaarder van de Schipluiden sluis (1615), leenman van Made, zoon van Lenert Gerritsz van der Houve en (?) Maritje Jans van Ruijven, overleden < 25 april 1632

Aeltge Ariens, geboren ca. 1575, overleden 1645-1649. Ondertrouwd 6 september en gehuwd 9 september 1598 te Delft met Lenaert Janssen de Wilt, zoon van Jan Dirck Willemsz van der Wilt en Annetje Maertens Swartgen, geboren ca. 1575, overleden > 2 augustus 1654

Lijsbeth Ariens, geboren ca. 1575. Ondertrouwd 20 december 1598 te Pijnacker met Cornelis Pieter Ariensz van Capelle

Jaepgen Adriaens Overgauw

Harmen Ariensz Overgauw, geboren ca. 1583, overleden 1633-1639. Ondertrouwd 30 april 1606 en gehuwd 3 mei 1606 te Pijnacker met Annetge Floris, overleden 1606-1609. Ondertrouwd 19 april 1609 en gehuwd 22 april 1609 te Delft met Arijaentje Jacobs de Loose

Jacob Ariensz Overgauw, bouwman, ambachtsbewaarder te Hof van Delft, geboren ca. 1585 te Pijnacker, overleden > 19 juni 1658. Gehuwd op 7 januari 1609 te Delft met Maritgen Pleunen van der Koij, dochter van Pleun Michielsz van Delffgauw (alias Koij) en Neeltgen Claes van Thol, geboren ca. 1590 te Delfgauw, overleden < 29 januari 1645. Gehuwd met Marijtje Pieters, overleden < 29 september 1652

Neeltje Ariens, overleden > 10 mei 1637. Gehuwd met Dirck Dircksz van der Claeuw, overleden 1624-1630. Ondertrouwd 23 maart 1630 te Pijnacker met Claes Vrancken van Cralingen