Vrancken, Jacob (->1562)

Jacob Vrancken, boer te Pijnacker, taxateur voor de 10e penning te Ruijven (1561), zoon van Vranck Sijmonsz, overleden > 1561

Gehuwd met

Aeltje Wiggers

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) 10e penning Pijnacker 1544, F.J.A.M. van der Helm, 3) 10e penning Pijnacker 1553. Nationaal Archief, toegang 3.01.03 inv. nr. 752 (film: D 6 lade 7 no 2918), Pieter van der Hoeven, 4) 10e penning Pijnacker 1557. N.A. Staten van Holland voor 1572, toegang 3.01.03 inv. nr. 1078 (film: D 6 lade 8 no 2926), Pieter van der Hoeven, 5) 10e penning Pijnacker 1561. N.A. Staten van Holland voor 1572, toegang 3.01.03 inv. nr. 1402 (film: D 6 lade 8 no 3254), 6) 10e Penning Ruiven 1543, Pieter van der Hoeven, 7) 10e penning Ruiven 1561, A. Gordijn. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 41 (1986)

Zij wonen in Clapwijk onder Pijnacker.

In het kohier van de 10e penning van Ruijven uit 1543 is opgenomen:

Jacob Vranckenz bruijct V mergen om VII £ X st.
noch IIII mergen om VI £
noch zes mergen om IX £
Compt tsamen XXII £ X st

In het kohier van de 10e penning van Pijnacker uit 1544 is opgenomen:

Jacob Vranckz bruyct iiii morgen om ix ₤ ii st
noch xi hont om iii ₤
compt xii ₤ ii st

In het kohier van de 10e penning van Pijnacker uit 1553 is opgenomen:

Jacob Vranckenz tot Clapwijck bruijct van ’t convent tot Conincxvelt IIII mergen om XVIII £.
Idem bruijct noch van Michiel Dircxz tot Pijnacker, Adriaen Maertijnsz tot Catwijck, Willemtge Ewouts wonende tot Berckel ende eensdeels als eijgen VIII mergen getauxeert mitte huijren voor XXIIII £.
Compt voor den Xen penninck                  IIII £ IIII st.

Upt VIe artikel fol° XX° lateris II° verclaert Jacob Vranckenz te gebruijcken van ’t convent tot Conincxvelt IIII mergen om XVIII £.
Idem van Willemtgen Ewouts V hont om II £ X st.
Idem van Michiel Dircxz X hont om V £.
Idem van Ariaen Maertensz. II½ mergen om VIII £.
Idem als eijgen gemeen mit Ariaen Maertensz. II½ mergen getauxeert voor gelijcke VIII £

In het kohier van de 10e penning van Pijnacker uit 1557 is opgenomen:

Jacob Vranckenz bruijct van Ariaen Maertijnsz. wonende tot Catwijck upt Zee II½ mergen gel gen bij suijden om IX £ VI st. VI p.
Idem bruijct noch van Willemtgen Ewouts tot Pijnacker VI½ hont gelegen tot Clapwijck om III £ V st.
Idem bruijct noch van Michiel Dircxz tot Pijnacker X hont gelegen tot Clapwijck om V £.
Idem bruijct als eijgen II mergen V hont gelegen tot Clapwijck getauxeert voor VIII £ X st.
Idem bruijct och van ’t convent tot Conincxvelt IIII mergen gelegen tot Clapwijck om XVIII £ ende een cappoen geestimeert voor VI st. facit XVIII £ VI st.
Somme XLIIII £ VII st. VI p. compt voor den Xen penninck                       IIII £ VIII st. IX p

In het kohier van de 10e penning van Pijnacker uit 1561 is opgenomen:

XIIIIe weer: Jacob Vranckensz bruijckt daer an int tselffde weer van Michiel Dircxz II½ hont weijlant de mergen om III £ compt voir den Xen penninck II st. VI p.
’t Eerste weer: Jacob Vranckensz bruijckt van Michiel Dircxz. VII½ hont weijlants doirgaens VI½ mergen om III £ compt voir den Xen penninck VI st.

In het kohier van de 10e penning van Ruijven uit 1561 is opgenomen:

Het tweede weer: Jacob Vranckesz te Clappijck huurt van Michiel Dircxz op de Lee te Pijnacker 3 morgen 2 hond land tussen de Clappijcxen weg en het meer tegen 10 pond.
Idem gebruikt een huis, schuur, berg en geboomte met 12 morgen 2 hond eigen land, getaxeerd op 54 pond 13 sc. 9 d.

 

Uit dit huwelijk:

Geertje Jacobs Vrancken

Nelletje Jacobs. Gehuwd met Jacob Aertsz, gezworene van Pijnacker