Langelaer, Gerrit Matheusz van (->1623)

Gerrit Matheusz van Langelaer, zoon van Mattheus Gerritsz van Langelaer en Henrickgen Jans van Sijl, overleden > 1623

Gehuwd met

Reijertje NN

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Langelaar, Henk van Woudenberg, januari 2009, 3) razu.nl, 4) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F.Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Gerrit Langeler is vermeld in een rekening van 1581/1588

Op 16 mei 1589 Frans Adriaensz van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en vervangende zijn zuster, beiden enige erfg. van zaliger Adriaen van Triest hun vader – versus Gerrit Matheusz, Cornelis Morren, Cornelis Henrickx, Jacob Cornelisz en Evert Goertss inwoners van Rijnswoude, mede voor de andere inwoners aldaar. Zaliger Adriaen van Triest was schout en herbergier te Woudenberg. Zaliger Jan Willemsz en zaliger Bart Gosensz woonden ook Rijnswoude; Gerrit de Cruijff was secretaris te Woudenberg. 

In 1590 wordt Gerrit Matheusz van Langelaer van Dashorst vermeld in een tijnsrol.

In 1623 hofstede en landen buijtendijcks te Hagestijn voorcoop daer Adriaen Aelberts op woont vercoft aan Gerrit Matthijsz, won. Woudenberg.

Op 26 november 1634 seeckere dienstknecht, Hendrick Willemsz, heeft op dinsdag 9 september 1634 Gerrit Mattheusz zaliger eenige injurien na te seggen en dat Gijsbert Jansz Bosch als man van zijn huisvrouw de kinderen van Matheus Gerritsz en Claes Rijcksz x Truijghje Gerrits mitsgaders Gerrit Jansz, zoon van Jan Gerritsz, de voorn. Hendrick Willemsz in rechte hadden betogen om de voorsz injurien gebetert te hebben. Omdat het een lang proces leek te worden heeft ds. Petrus Chrismannus als intermediair opgetreden. Hendrick Willemsz moet verklaren dat hij geen kwaad weet te zeggen van deze familie.

 

Uit dit huwelijk:

Mattheus Gerritsz van Langelaar

Hendrickje Gerrits van Langelaer, overleden > 26 november 1634. Gehuwd met Gijsbert Jansz Bosch, overleden > 26 november 1634

Truitghen Gerritse van Langelaer. Gehuwd ca. 1600 met Claes Rijcksz van Blootenburgh, zoon van Rijck Cornelissen en Claesgen Dircks, overleden > 17 februari 1633

Jan Gerritsz van Langelaar