Keijser, Hendrik Clasen (1673->1744)

Hendrik Clasen Keijser, bildtmeier van de Staten in de Zuidhoek van Sint Jacobiparochie (tot 1723), zoon van (?) Claas Yttes en Trijntje Jacobs, gedoopt 24 december 1673 te Vrouwenparochie (#), overleden > 1744

Gehuwd op 30 mei 1697 te Vrouwenparochie met

Bauckie Ariens, dochter van Aarjen Lenerts en Trijnke Jans, gedoopt 14 oktober 1666 te Vrouwenparochie, overleden > 9 mei 1706

Ondertrouwd 29 januari 1730 en gehuwd op 12 maart 1730 te Vrouwenparochie (#) met

Pierkje Arjens, dochter van Arjen Everts en Lijsbet Reiners, gedoopt 30 januari 1701 te Vrouwenparochie (#)

 

Bronnen: 1) allefriezen.nl, 2) Het Bildt is geen eiland. Proefschrift ter verkrijging van het lectoraat in de Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen, 2013. Cornelis Jan Kuiken

In 1698 is Hendrick Clasen uit naam van zijn vrouw ingeschreven in de stemkohieren van de Staten van Friesland als gevolg van oude gepachte Bildtlanden met beperkt stemrecht onder Vrouwenparochie.

Hendrik is tot 1723 bildtmeier van de Staten in de Zuidhoek van Sint Jacobiparochie. Als hij de in 1720 vastgestelde en met een reeks propijnen verhoogde pacht niet kan betalen, verlaat hij zijn positie.

In de volkstelling van 1744 staat te Vrouwenparochie ingeschreven Hendrik Keiser met 8 personen. In dat jaar kopen de kerk- en armvoogden van Vrouwenparochie 1½ zak erwten voor hem, wat betekent dat in armoede leeft.

 

Uit het 1e huwelijk:

Claas Hendriks Keiser, gedoopt 11 augustus 1702 te Vrouwenparochie, overleden > 30 januari 1770

Jacob Hendriks Keijser, gedoopt 9 mei 1706 te Vrouwenparochie

 

Uit het 2e huwelijk:

3  Arjen Hendriks Keijzer