Jansz, Marcelis (1594/95-1673)

Marcelis Jansz, zoon van Jan Thonisz Goijer, geboren ca. 1595, begraven 25 juni 1673 te Veenendaal

Gehuwd met

(?) NN Gijsberts, begraven 4 juni 1673 te Veenendaal

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) gemeentearchief.veenendaal.nl, 3) Morgentalen 1618-1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4, oktober 2003, 4) Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 3, juni 1998, 5) Namenindex op de veenregisters (versie 24 april 2000), 6) geldersarchief.nl, 7) oudscherpenzeel.nl

Ceel Jansz is in 1642 vermeld als borg in de veenregisters van Veenendaal.

Op 18 juni 1655 verklaart Ceel Jansen, 60 jaar, wonende Gelders Veenendaal, t.v.v. Rijck Aelbertsz opgenomen door Melchior van Wolfswinkel dat de obligatie t.w.v. f 1500,= vernietigd is toen de oudste zoon Jan Jaspersz van Schaijck mondig was. Mede ondertekend door Sander van Wolfswinkel en Sander Cornelissen van Santen. Ook deze wordt wederom gehoord door de schout van Ede op 08-02-1660 (Proces Hof van Gelderland 5674. Civiele procesdossiers nr. 5; 07-02-1696. Schadijck, aanhangsel C).

De borgemeester Aert Ffeijt ende Willem Vreem, ses mergen, gecommen van de heer Van Suijlesteijn. Dese voorseide twee posten bestaende in 79 mergen moeten betaelt worden bij de nabeschreven personen: te weten bij de heren Feijt ende Ploos als erffgenaem van Vereem 45 mergen, bij Zeel Jansz 24 mergen en de bij Jan Jacobsz 10 mergen. Doctor Wijnalt van Ommeren, vijff mergen in Ommerensveen. Vandese vijff mergen verboeckt op Oth Gerritsz dardehalve mergen, op Zeel Jansz eene mergen een quartier ende op Jan Poulusz eene mergen een quartier op den 2 januarij 1671. Noch voer het overeijndt vierdalve mergen, nu Zeel Jansz.

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1673: Den 4 juni de vrouw van Zeel Jansz in een huijrgraft met een platte kist, de huijr is drie gulden, de gerechticheijt is 4 stuiver, dit moet Zeel Jansz self aen de kerck bertalen. Den 25 juni Zeel Jansz in een huijrgraft met een platte kist, de huijr is drie gulden, de gerechticheijt is 4 stuivers, dit en heb ick oock niet geburt maer moet Ghijsbert Zeelen self aen de kerck goet doen.

 

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Marcelisz de Goijer

NN Marcelis, begraven 7 oktober 1644 in de kerk te Veenendaal