Goijer, Jan Thonisz (->1637)

Jan Thonisz Goijer, kerkmeester te Veenendaal (1612-1614), zoon van Thoenis Jan Goijertsz en Anna Rebrechts, overleden > 12 maart 1637

Gehuwd met

NN, begraven 12 maart 1637 te Veenendaal

Gehuwd met

Gijsbert Bogert

 

Bronnen: 1) Morgentalen 1618-1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4, oktober 2003, 2) Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 3, juni 1998, 3) Namenindex op de veenregister (versie 24 april 2000), 4) razu.nl, 5) NT00061_46. Nadere Toegang op inv. nr 46 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 30 juli 1608 een verklaring van Reijer Guertss en Jan Anthonisz Goijer beijde wonend Veenendael aende Geldersche sijde.

1618-1638 Morgentalen Veenendaal:

1 Jan Tonisz Goijert heeft in deselve mergentalen thiendalve mergen

2 Jan Tonisz Goijert, getrouwt hebbende de wedue van Gijsbert Bogert, seven mergen een quart

3 Mercelis Jansz, tiendalve mergen gecommen van Jan Thonisz Goijer. Noch seven mergen een quartier oeck van deselven Goijer gecommen

Jan Thonisz Goijert is in 1622 vermeld in de veenregisters.

Luid- en begraafgelden Veenendaal 1637: Noch doen openen een kerckengraft voor de huijsvrouw van Jan Thuenisz Goijert ontfangen op den 12 martij II guld – III stu – 0.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Antonis de Goijer, burgemeester (1637), veenraad (1640)

2 Marcelis Jansz

NN de Goijer, begraven 12 oktober 1625 te Veenendaal

Anna Jans, begraven februari 1631 te Veenendaal