Jansz, Kerstant (-1483/93)

Kerstant Jansz, zoon van Jan Kerstantsz en Katrijn NN, overleden (?) 1483-1493

 

Bronnen: 1) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 2) hogenda.nl, 3) Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, C. Hoek. In: Jaarboek Ons Voorgeslacht 1961, 4) Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond, 1307-1796, C. Hoek en A.M. Verbeek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 32 (1977) en jrg. 46 (1991), 5) Repertorium op de lenen van Matenesse, 1344-1798, C. Hoek en J.H. Brakke. In: Jaarboek 1956 en 1961 met aanvullingen in Ons Voorgeslacht 1985 en 1986, een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht (geactualiseerd april 2009), 6) L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 10.2, Muiden, 2016

Machtelt Robbrechtsdr vermaakt aan de Heilige Geest 1½ morgen land, gelegen in die Hoeve ten westen van de Vlietweg, belend ten zuiden de werve waar Claes Aerntsz gewoond heeft en door haar belast ten behoeve van de kerk te Naaldwijk met 5 sc. per jaar. Dit land was reeds eerder door heer Nicolaes van den Poel bij testament belast n.l. met onder andere 1 lb. ten behoeve van Jacob Willemsz van Velsen zijn broeders zoon. Deze verkocht deze rente aan Kerstant Jansz die hiervan 4 sc. aan de Heilige Geest en 4 sc. aan de kerk te Naaldwijk vermaakte en het overige naliet aan zijn zuster Margrieten Jansdr die hiervan 12 sc. naliet aan het kapittel en 2 sc. aan de kerk.

Pieternelle schenkt aan de Heilige Geest vanwege haar overleden echtgenoten Pieter Willemsz en Gherrit Jansz 1/6 van 9 hond land in de Zuutbroeck, belend ten noorden het kapittel te Naaldwijk en de kinderen van Kerstant Jansz, ten zuiden Jacob Kerstantsz, waarvan het overige 5/6 gedeelte aan Arleweijn Vranckesz toebehoort. Dit land is verkocht en het geld hiervan opnieuw belegd.

NB: Niet duidelijk of onderstaande vermeldingen behoren bij ‘onze’ Kerstant Jansz. Zeker Hazerswoude is ver van Naaldwijk af gelegen:

  • Op 31 december 1475 is Kerstant Jansz, neef van Isbrandt Kerstantsz, na overdracht door deze, beleend met 11 hond land in de XIII morgen in Vlaardingerambacht. Op 25 april 1480 Cornelis Jan Ermboutsz, na overdracht door Kerstant Jansz.
  • Op 8 november 1483 is Jan Dirck Bruijnensz beleend met anderhalve morgen land in Hazerswoude, bij dode van zijn vader Dirck Bruijnensz en draagt het leen over op Kerstand Jansz. Op 29 december 1493 Bouwe Kerstant Jansz bij dode van zijn vader Kerstant Jansz.

 

Kinderen:

Jacob Kerstantsz

2  (?) Bouwe Kerstant Jansz