Jansz, Cornelis (ca. 1510-ca. 1559)

Cornelis Jansz, timmerman, stadsbode te Leiden, geboren ca. 1510 te Leiden, overleden ca. 1559 te Leiden

Gehuwd met

Claertje van der Wartel, dochter van Ulrich van der Wartel, overleden september 1593 (overluid 13 september 1593 te Leiden)

 

Bronnen: 1) erfgoedleiden.nl, 2) hogenda.nl, 3) 1544 Leiden 10e penning, 4) Grote bewijzen, H.J. van der Waag. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 29-30 (1974-1975), 5) Stamboom Van Duijvenbode, C.F. van Duijvenbode. Op: genealogieonline.nl

Op 7 mei 1538 Quirijn Pietersz gehuwd met Cornelie Garbijnsdr en Cornelis Jansz tijmmerman gehuwd met Clara Garbijnsdr moeyen 120 gouden karolus guldens. Onderpand: een huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woent in Maerendorp bij de Roede Steen belegen an die een zijde meester Huijbrecht de Jonge doctor in medicijnen ende an die ander zijde Harman Willemsz. snijder. 

Op 6 november 1539 Willem, Jan en Marijtgen, kinderen van Lucas Jansz brouwersknecht en wijlen Alijdt Willemsdr. Jan Heijndricksz cuijper gehuwd met Anna Jansdr moeije van vaderszijde, Heijnrick Gerijtsz stoeldraeijer en Cornelis Jansz tijmmerman gebuijren van Lucas Jansz 100 karolus guldens. Onderpand: een huijs ende erve op stienschuijer opte hoeck van de vliet daer Lucas Jansz nu ter tijt in woent belegen an die een zijde die voirn. Vliet ende an die ander zijde Heijnrick Gerijtsz voirs.

In het ‘Register vanden huijsen ende cameren staende binnen der stede van Leijden’ uit 1544 is vermeld: Cornelis Jansz tijmmerman een huijs, siaers 8 gulden, en: Cornelis Jansz tijmmerman een huijs, siaers 7 gulden

 

Uit dit huwelijk:

Willem Cornelisz van Duijvenbode, organist en luitspeler in de Pieterskerk te Leiden (speelman), vaandrig bij de Schutterij, geboren 1542 te Leiden, overleden 8 november 1616, begraven 10 november 1616 in de Pieterskerk te Leiden. Voert als eerste de naam Van Duijvenbode en het familiewapen (zie afbeelding links) als dank voor de rol bij het Leidens ontzet in 1574.

Claertje Cornelis

Neeltje Cornelis, begraven 21 maart 1621 in de Pieterskerk te Leiden. Gehuwd met Evert Claesz Roos, vleeshouwer. Ondertrouwd 16 november 1577 te Leiden met Sijbrandt Fockensz, geboren te (?) Leeuwarden. Ondertrouwd 9 september 1587 te Leiden met Adriaen Jacobsz Rockeveen, warmoesman, begraven 2 juli 1615 in de Pieterskerk te Leiden

Jan Cornelisz van Duijvenbode, speelman, overleden 1583. Gehuwd met Adriana Claes, begraven 9 februari 1631 in de Pieterskerk te Leiden

Ulrich Cornelisz, speelman, begraven 9 februari 1590 in de Pieterskerk te Leiden

Adriaen Cornelisz, begraven 25 juli 1601 in de Oude Kerk te Delft. Gehuwd met Dieuwertgen Cornelis, begraven 10 oktober 1607 in de Oude Kerk te Delft

Bartholomeus Cornelisz, timmerman, overleden ca. 1581, begraven in de Pieterskerk te Leiden

Meijnsgen Cornelis van Duijvenbode, begraven 7 april 1638 in de Pieterskerk te Leiden. Ondertrouwd 12 januari 1577 te Leiden met Jan Adriaensz de With. Gehuwd 19 juni 1597 te Leiden met Adriaen Adriaensz van Leeuwen

Marijtgen Cornelis van Duijvenbode. Gehuwd met Willem Adriaensz