Jan Lubbertsz, Dirck (-1535/38)

Dirck Jan Lubbertsz, zoon van Jan Lubbertsz van Utrecht en Jan NN, overleden 1535-1538

Gehuwd met

Metgen NN, overleden 1545-1546

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1516 Dirc Jan Lubbertss gebruikt Credenpoel van 14 m al onder de moele en heeft 3 roe dijckx; noch de Langecamp inde Eng opt Sant 5½m onder de mole, heeft 7 roe dijckx weijnich mijn die Dirck Willemsz plach te bruken, die 2½ m leggen in de Neerhoeffsijde en heten oock opt Sandt en 3 m leggen t’eijnde aen Beecgenscamp en heten ook zo. Op 1 december 1524 huert Dirc Jan Lubbertss opnieuw. Over: alle capittelheren, Aernt Woutersz en Jan die Cock dedingsluijden. Op 8 mei 1535 hueren Dirck Jan Lubbertsz voorschreven x Met opnieuw. Int selfde jaar heeft Dirck voorschreven overgeset op Guert Dircss sijn soon 5½ m (nl 2½ m opt Sand en 3 m Beeckgenscamp) en die Jonge Jan Dircss sijn broeder ontving Credenpoel 14 m. Op 9 maart 1544 Guert Dircss huert 10m + 5½ m; getuigen Jan Heijnricss en sijner broeder.

Opmetingen lekdijk:

  • 259: 5 januari 1523 St Barbaren broederschap te Wijck 2 m 1½ h, B Dirck Jansz; 7 juli 1533 St Barb. vrsz idem, B Dirck Jan Lubbertsz 7½ x 1; 29 juni 1544 Broederschap vrsz idem ackerdijk, B en M Jonge Jan Dircksz, idem,
  • 2605 januari 1523 Capittel van Wijck 5m, B Dirck Jansz; 7 juli 1533 Capittel vrsz 5m B Dirck Jan Lubbertsz 7 x 1; 29 juni 1544 Capittel vrsz 5m ackerdijck, B en M Jonge Jan Dircks, 7 x 1,
  • 261: 5 januari 1523 Dirck Jansz 1 m van hem zelf; 29 juni 1544 Mechtelt Dirck Jan Lubbertsoens wed. 1 m, B Jan Dircks de Jonge 2 x 1; 29 mei 1553 Jan Dircksz de Jonge vhz, B en M zelf, 2 x 1,
  • 262: 5 januari 1523 Oudmunster 9 m, B Dirck Jansz; 7 juli 1533 Oudmunster vrsz 9 m, B Dirck Jan Lubbertsz. 14.2 x 1; 29 juni 1544 Oudmunster 9m ackerdijck, B en M Jonge Jan Dircksz, idem,
  • 277: 5 januari 1523 Clooster van Wijck erfdijck, B Dirck Jansz, 2 roe; 7 juli 1533 Clooster vrsz 9 m erfdijck, M Dirck Jan Lubbertsz, 2 x 1; 29 juni 1544 Clooster vrsz 9 m erfdijck, 2 x 1, B Jonge Jan Dircksz 2 m en Jan Adriaensz 7 m, B Jonge Jan Dircks.

Op 21 februari 1525 een pachtbrief voor Dirck Jan Lubbertsz en Adriaen Jan Lubbertsz van 9 m bijnnendijckx.

Op 16 april 1532 huert Gijsbert Dircss opnieuw 6 m 1½ h in Wegemaet, daervan 7 h af liggen in Cotens gericht, sonder Dijcklant, voor 10 jr int bijwesen van Dirck Jan Lubbertss sijn vader en Willem Dircss sijn broeder als borgen.

Op 6 juni 1538 voor Anthonis van Covelens richter, Wouter van Wijck, Claes Matheusz en Henrick Thomasz schepenen, compareert Michielt wedue Dirck Jan Lubbertss en transporteert op Gijsbert Robben en Jan van Noort potmeijsters 2 gouden hertoch Phil. Gu uijt Jan die Cocks huijs a/d Peperstraet streckend aen des keijserlicke Majesteijts Nederhoff.

In een overzicht van landerijen etc. onder Wijck van Oudmunster uit 1540 is vermeld: Ariaen Jan Lubberts en Dirck Jan Lubberts 9 m a/d Dwerdijck opte Enge.

Op 11 februari 1546 voor Jerefaes van Hollant scolt, Aert Henrickx van Oemeren, Gijsbert Robben en Vulderick Anthoniss schepenen, compareren Jan Dircksz, Willem Dircksz, Gijsbert Dircksz, Cornelis Dircksz, Gerit Dircksz, Jonge Jan Dirckx, Gosen Stevensz x Marij Dircksdr en Jan Aelbertsz van Bemmel x Elisabet en transporteren op Cornelis Hermanss een huijs aende Vorderstraet (te Wijk bij Duurstede), bo Jan Claesz, ben en after aen Keijserl Majesteijts husinghe.
Op dito transporteren den Ouden Jan Dircss, Willem Dircss, Gijsbert Dircss, Cornelis Dircss, Guert Dircss, Gosen Stevens x Marij Dircss, Jan Aelberts van Bemmel x Elisabeth Dircx op Jonge Jan Dircss een acker te Wijck inde Overeng (en meer transporten).
Op 5 mei 1546 Henrick Jansz van Geer, Herman Jansz van Geer, Frerick Jansz van Geer gebroeders, Elisabeth, Janna en Gijsbertge van Geer zusters, vertegen samen van de erfenis van Dirck Jan Lubbertsz x Metgen hun grootouders en wel ten behoeve van Oude Jan Dirckx, Willem Dirckx, Gijsbert Dirckx, Cornelis Dirckx, Guert Dirckx, Jonge Jan Dirckx – de voorschreven Dirck Jan Lubbertss sonen, en Gosen Jansz en Jan van Bemmel de swagers van deze broers.

In een overzicht van landerijen etc. onder Wijck van Oudmunster uit 1561 is vermeld: Jan Dirck Willemsz & Herman Eelgisz, olim Adriaen Jansz en Dirck Jan Lubberts 9 m binnendijckx aen de Dwersdijck opten Engh.

 

Uit dit huwelijk:

(Oude) Jan Dirckx, overleden 1563-1564. Gehuwd met Marrigje Ariaens, dochter van Ariaen Jan Lubbertsz

Gijsbert Dirckx, overleden > 5 mei 1546

Willem Dirckx, overleden 1546-1549. Gehuwd met Lijsbeth NN, overleden 1575-1576

Cornelis Dirckx Bock, poorter van Wijk bij Duurstede, overleden 1586-1587

Guert Dirckx, overleden 1572-1578. Gehuwd met Cornelia Jans, overleden > 22 mei 1592

(Jonge) Jan Dirckx, overleden 1585-1586

Marij Dirckx, overleden 1571-1572. Gehuwd met Gosen Stevensz, overleden 1573-1574

Elisabeth Dircx