Utrecht, Jan Lubbertsz van (ca. 1445-1523/25)

Jan Lubbertsz van Utrecht, zoon van Lubbert Jan Lubbertsz van Utrecht, geboren ca. 1445, overleden 1523-1525

Gehuwd met

Janneke NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_20. Nadere Toegang op inv. nr 20 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_21. Nadere Toegang op inv. nr 21 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_38. Nadere Toegang op inv. nr 38 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_50. Nadere Toegang op inv. nr 50 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6)  NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) hogenda.nl, 10) De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677), J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied 6 (2001), ‘Repertorium op de lenen van Gaasbeek’. Uitgeverij Verloren i.s.m. Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, 11) Leenhoven van de heren van Vianen, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

NB: In Nijendijck onder Werkhoven wordt in dezelfde periode ook melding gemaakt van Lubbert Rijnelt en zijn zoon Jan Lubbertsz. Het onderscheid is niet altijd duidelijk waardoor er mogelijk verkeerde verwijzingen zijn opgenomen.

Morgengeld Nijendijck (Werkhoven) in 1470

  • (?) St Marie 26 m, s Jan Lubbertss van elke m 1½ brasp. = 19½ st
  • (?) St Marie 4 m, s Jan Lubbertss van elke m 1½ brasp. = 3st
  • Lubbert van Utrecht 1½ m, s Jan van Utrecht 1½ m
  • (?) Dom 206 mergen, o.a. s Jan Lubbertss 33 m elk 1½ brasp. = 24st 4½ h, en s Jan Lubbertss 14 st van 14 m, en s Jan Lubbertss 11 st.

Tienden Goij / Houten:

  • Geertiendt 1479: Jan Lubbertss,
  • Oostrummerhofstad 1481: Jan Lubbertss.

In 1481 gebruikt Jan Lubbertss van Utrecht anno LXXXI in erfpacht om 2 oude scilden.

In 1484 3 m in 1 hoeve op een plaats geheten Oestrum, ontving in pacht Gerijt van Oestrum, andere hand Jan Lubbertss.

In 1484 / 1490 landerijen van de orde int Goij: Jan Lubbertss van Utrecht 14 h. In 1491 / 1493 landerijen in Goij, Schonouwen, Weden: Jan Lubbertss van Utert 14 hont die hij lest had: 1522 Jan Lubbertss 14 h + 10 h; 1524 / 1525 ontfangen van Lubbert Jans’ wegen; ontfangen van Cornelis Janss.

Gebruikers van landerijen van het St Bartholomeusgasthuis: 1491 Jan Lubbertss van Utert 20 hont int Goij; 1499 Jan Lubbertss van Utrecht 20 hont int Goij erfpacht; 1504 Jan Lubbertss van Utrecht 20 hont int Goij; 1516 Jan Lubbertss 20 hont int Goij.

Op 6 juni 1491 deed Thoenijs van Gent panden Jan Lubbertss int Goij.

Landerijen van St. Pieter te Werkhoven: 1495 Jan Lubbertsz 4 m op Zwdermaet; 1501 Jan Lubbertss van Utrecht wonend Goij 4 m; 1518 Jan Lubbertss van Utrecht won Goij, 4 m; 1516 idem.
Op 29 mei 1495 verklaart Jan Lubbertsz te Werchoven schuldig te zijn aan St Marie.

Gebruikers van landerijen te Goij / Houten de Zielpriester van St. Jan: 1500 Jan Lubbertss int Goij 5 m; 1509 Jan Lubbertss int Goij 5 m; 1517 Jan Lubbertss 5 m; 1525 Jacob Jansz na Jan Lubberts zijn vader 5 m.

In het overzicht van morgengeld te Goij / Houten is vermeld: 1501 Jan Lubbertss 33 m bet. zelf; 1511 Jan Lubbertss 33 m bet. zelf.
In het overzicht van oudschildgeld te Werkhoven is vermeld: 1501 Jan Lubbertss 4 m (1 goede m 1½ h) bet zelf 1 m 1½ h; 1511 Jan Lubbertss 4 m van St Pieter, bet zelf.

In 1517 huisgeld Goij: Jan Lubbertss 3 gu.

Op 14 mei 1522 Jan Henrickx te Schalkwijk, met Lubbert Janss zijn zoon voor hemzelf en als voogd van Fije, Stijn en Aeltgen Jansdrs zijn zusters, transporteren 2 m int Goij op Cornelis Janss int Goij, beheltelijk lijftocht van Jan Lubbertss x Janneke, de ouders van de vrsz Cornelis Jansz.

Gebruikers van land in Houten / Goij van de Heijlige Geest van de Dom: 1523 Jan Lubbertss 5 m int Goij; 1531/33 Jan Lubberts erfg.

In het overzicht van ‘broeders ende susters die gestorven zijn in die Broederscap van Sint Barbara binnen der stadt van Wijck’ uit het begin van de 16e eeuw is vermeld: Jan Lubbertss x Jan.

 

Uit dit huwelijk:

1  Gijsbert Jan Lubbertsz, overleden > 10 juni 1491

Ariaen Jan Lubbertsz, geboren 1470-1471, overleden > 10 juli 1548

Dirck Jan Lubbertsz

Gerrit Jan Lubbertsz, overleden 1534-1546

Cornelis Jan Lubbertsz, overleden > 8 juli 1549

Maria Jan Lubberts, overleden 1560-1565. Gehuwd met Jan Gijsbertsz van Schaijck, zoon van Ghijsbert Jansz van Schaijck, overleden 1554-1557

Jacob Jan Lubbertsz, schepen van ’t Goij (1558), overleden 31 mei-15 november 1559. Gehuwd met Cornelia Daem Gijsberts van Schaijck, dochter van Daem Gijsberts van Schaijck, overleden 1561-1565

Neligen Jan Lubberts, overleden > 5 december 1565