Bemmel, Jan Aelbertsz van (-1568/69)

Jan Aelbertsz van Bemmel, zoon van (?) Aelbert Hughensz van der Weije en NN Mercelis van Bemmel, van overleden 1568-1569

Gehuwd met

Elisabeth Dircx, dochter van Dirck Jan Lubbertsz en Metgen NN, overleden > 15 september 1587

 

Bronnen: 1) Stamreeks van Bemmel herzien ?, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. XL (1985), 2) razu.nl, 3) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 11 februari 1546 voor Jerefaes van Hollant scolt, Aert Henrickx van Oemeren, Gijsbert Robben en Vulderick Anthoniss schepenen, compareren Jan Dircksz, Willem Dircksz, Gijsbert Dircksz, Cornelis Dircksz, Gerit Dircksz, Jonge Jan Dirckx, Gosen Stevensz x Marij Dircksdr en Jan Aelbertsz van Bemmel x Elisabet en transporteren op Cornelis Hermanss een huijs aende Vorderstraet (te Wijk bij Duurstede), bo Jan Claesz, ben en after aen Keijserl Majesteijts husinghe.
Op dito transporteren den Ouden Jan Dircss, Willem Dircss, Gijsbert Dircss, Cornelis Dircss, Guert Dircss, Gosen Stevens x Marij Dircss, Jan Aelberts van Bemmel x Elisabeth Dircx op Jonge Jan Dircss een acker te Wijck inde Overeng (en meer transporten).
Op 13 februari 1546 ontving Jan Aelberts 8 h in Wijkerweert, streckend over die Kae, soe Claes Cornelisz des wtgegaen es. De huisvrouw van Claes: Adriana Gijsbertsdr die Cruijve ziet af van haar lijftocht. Jan Aelbertsz transporteert ‘t meteen op Adriaen Aertsz.
Op 5 mei 1546 Henrick Jansz van Geer, Herman Jansz van Geer, Frerick Jansz van Geer gebroeders, Elisabeth, Janna en Gijsbertge van Geer zusters, vertegen samen van de erfenis van Dirck Jan Lubbertsz x Metgen hun grootouders en wel ten behoeve van Oude Jan Dirckx, Willem Dirckx, Gijsbert Dirckx, Cornelis Dirckx, Guert Dirckx, Jonge Jan Dirckx – de vrsz Dirck Jan Lubbertss sonen, en Gosen Jansz en Jan van Bemmel de swagers van deze broers.

Opmetingen Lekdijk:

  • 2448 juni 1562 Jan Aelbertsz van Bemmel 6 m, B en M zelf, 23.3 x 1, 19 mei 1572 Lijsbet van Bemmel 6 m, B en M zelf, 23.3 x 1, 15 mei 1582 geheel alsvoren, 22 mei 1592 Jan Ersten i.p.v. Elisabet van Bemmel 8 m 2 h (+ 245!) a/d dijck, 31.3 x 1, B en M zelf,
  • 245: 8 juni 1562 Jan Aelbertsz 2 m  2h, B en M zelf, 7.16 x 1, 19 mei 1572 Lijsbet van Bemmel 2m 2h, B en M zelf, 7.16 x 1, 15  mei 1582 geheel alsvoren, 22 mei 1592 zie 244

In de rekening van Cornelis Roelofsz van Bemmel, ouderman, uit 1568-1569 is onder dootschult vermeld: Jan Aelberts van Bemmel dootschult 24 st.

In de rekening van rekening van Jan Hughens wt den Bogert uit 1569-1570 is onder ‘leden op dit moment in leven’ vermeld: Jan van Bemmels wedue.

Op 25 april 1578 Johanna Vermuijr wedue Andries van Cleve, Mr Frans, Gijsbert, Claes van Schevichoven x Catharina, Elijsabeth en Johanna broers en zusters [haar kinderen] verklaren schuldich te wezen aan Cornelis Dirckx een rente. Naast: Op 11 februari 1597 Nicolaas de Wijs van Schevichoven lost de rente af aan Jan Adriaensz Bosch als getrouwd zijn huisvrouw, die erfgename was van haar grootmoeder Elisabeth Jan van Bemmels wedue, die de zuster was van Cornelis Dirckx alias Bockman.

Op 16 november 1579 Jhr Frederick Uijttenenge impetrant versus Jan de With voor hemzelf, gehuwd met Willemtgen Henrick Willemsdr, mede het exploit accepterend voor Jan Thonisz van Noort wonende opde Noort, gehuwd met Marichgen Henrick Willemsdr mitsgaders voor Lijs Dirck Dirckx costers van Bemmels wedue en Marichgen Cornelis Peters
van Eijndovens wedue, mitsgaders Lijs Gijsbert Thonisz wedue voor haarzelf, tezamen zoe zij geroepen zijn als erfgenamen van zaliger Henrick Willemsz Nuijtman haer resp vader.

Op 5 juni 1581 transporteert Elisabeth Dircksdr wedue zaliger Jan Aelbertsz van Bemmel op Willem Jansz van Bemmel x Gerarda Volckensdr 3 m land in Overweechmaet.

In een overzicht van landerijen van St Janskerck te Wijck uit mei 1582 is vermeld: de wedue van Jan van Bemmel uit land gen. de Groene Crom.

In een overzicht uit 1583 van ‘de weduen die er nu ter tijt sijn’ van het Heijlich Sacrament te Wijk bij Duurstede is vermeld: Lijsken Jan van Bemmels wedue.

Op 15 september 1587 transporteert Lijsbet Jan van Bemmels wedue met Gijsbert Jansz van Bemmel haar zoon op Willem Jansz van Bemmel ook haar zoon 10 hont in Wijkerweert.

 

Uit dit huwelijk:

Aelbert Jansz van Bemmel

Gijsbert Jansz van Bemmel, overleden 1589-1591. Gehuwd met Elisabeth Jans van Dwarsdijck, overleden > 26 februari 1593

Willem Jansz van Bemmel, overleden > 15 september 1587. Gehuwd met Gerarda Volckens van Hollandt, dochter van Volcken Jacobsen van Hollandt en Ida Jan Cornelisse van Noort, overleden < 22 juni 1587. Gehuwd 1587-1589 met Jannichgen Gijsberts van Vulpen, overleden > 1601

Cornelia Jans van Bemmel