Jaarsveld, Jan Cornelissen (ca. 1653->1694)

Jan Cornelissen Jaarsveld, zoon van Cornelis Cornelisz Jaersvelt, geboren ca. 1653, overleden > 17 december 1694

Gehuwd ca. 1680 met

Hendrickjen Melissen, dochter van (?) Melis Coenen Tucker en Jannichgen Claes Uittewael, geboren ca. 1660

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Protocol van de judiciële akten van de Hoge Heerlijkheid Hagestein, 1669-1688. RHC Zuidoost Utrecht, toegangsnr. 64, inv.nr. 142, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698, door B. de Keijer

Op 22 april 1672 heeft de drossaard met de secretaris op het plein voor het slot een lijst opgesteld van weerbare mannen binnen de hoge heerlijkheid Hagestein, oud tussen de 18 en 60 jaar. Hierin is opgenomen: ‘De zoon van Cornelis Cornelis Jaersvelt, genaamd Jan, 1 degen en 1 roer’. Op 23 mei 1672 hebben de drossaard en het gerecht 11 personen afgevaardigd naar Amerongen, ieder voorzien van een bekwaam roer of zijdgeweer of degen om vandaar onder het commando van de schout van Hontswijk te marcheren naar Reenen en verder langs de IJssel, waaronder Jan Cornelis Jaersvelt. Ieder persoon krijgt van het gerecht van Hagestein 10 stuivers boven de Statenpenningen.

Op 17 december 1694 verklaart Jan Reijers Copier, wonende aan de Diefdijk onder Zijdervelt, geld schuldig te zijn aan Jan Cornelisz Jaarsvelt.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz Jaersveldt, gedoopt 28 januari 1683 te Hagestein, overleden 1683-1685

Annitgen Jans Jaersveldt, gedoopt 28 maart 1684 te Hagestein

Cornelis Jansz van Jaarsvelt