Hollant, Gerrit Claesz van (-1514/18)

Gerrit Claesz van Hollant, overleden 1514-1518

Gehuwd met

Aleid NN

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), 3) Het oud-archief van de gemeente Culemborg, Dr. A.J. van de Ven. Broekhof N.V. v/h Kemink en zoon, Over den Dom te Utrecht, 1938

Op 6 april 1472 ‘des Manendages na den Sonnendach Quasimodo’ oorkonden Sweder van Culenborch, bastaard, richter te Culenborch, Henrick Zuermont, Herman van Doijenborch, Jan van Kuijck en Aernt die Man, schepenen, dat Jan van Aken overgedragen heeft aan Sijmon, Gerijt en Katherijn van Hollant een huis aan de Kerckstraet aldaar, belast met een jaarlijckschen uitgang van vijftien witstuivers voor de kerk van St. Barbara, den H. Geest en den Poth.

Op 19 november 1514 is Gerrit Claesz van Hollant beleend met 6 morgen in Goilberdingen, strekkend van de Parijse straat tot de Lek, bij overdracht door Jutte van Dichteren met lijftocht van Aleid, zijn vrouw, te versterven in de boedel met het deel boven 20 gouden Franse schilden. Op 4 augustus 1534 Aert de Keijzer bij overdracht door Tonis Gerritsz van Hollant, waarna belast voor Gijsbert Cool met ƒ 6.- Filips, te lossen met ƒ 100.-.

Op 20 november 1514 is Gerrit Claesz van Hollant beleend met de helft van vier strepen land op Goilberdingen, gemeen met 2 strepen, die Jan Gijsbertsz houdt van Culemborg, strekkend van de Diefdijk tot de Lek, bij overdracht door Jutte van Dichteren met lijftocht van Aleid, zijn vrouw, te komen op hun oudste zoon. Op 3 december 1518 Aert Gerritsz bij dode van Gerrit van Hollant, zijn vader. Op 17 maart 1534 Tonis Gerritsz van Holland bij overdracht door Aert Gerritsz, zijn broer, waarna overdracht aan Dirk Willemsz de Bakker.

Op 3 december 1518 is Aert Gerritsz beleend met een tweede perceel in Goilberdingen, afgesplitst van bovengenoemd perceel, bij dode van zijn vader. Op 17 maart 1534 Tonis Gerritsz van Holland bij overdracht door Aert Gerritsz, zijn broer, waarna overdracht aan Dirk Willemsz de Bakker, die voor de verkoper belast met ƒ 23.- Brabants, te lossen met ƒ 360.-.

 

Uit dit huwelijk:

Aert Gerritsz van Hollant

Tonis Gerritsz van Hollant

3  (?) Jan Gerritsz van Hollant