Herwijck, Jacob Jacobsz van (ca. 1575-1626)

Jacob Jacobsz van Herwijck, wachtmeester der stad Utrecht, zoon van Jacob Cornelisz van Herwijck en Anna Gerbrands, geboren ca. 1575, begraven 25 september 1626 in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Hendrickien van Oosterhout, overleden < 16 augustus 1618

Ondertrouwd op 16 augustus 1618 te Utrecht (#) met

Cunera Harmans van Valckenborch

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 28 november 1623 een akte van erftelijke losrente door de Staten van Utrecht ten gunste van Cunera Hermans, echtgenote van Jacob van Herwijck Jacobszone, ten laste van het voormalige Karthuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht en ten behoeve van een lening voor de aankoop en opslag van graan voor de armen vanwege de prijsstijgingen van graan. Afgelost 1653.

Op 13 januari 1625 verkopen David van Gelder, de erfgenamen van zaliger Engeltgen Claesdochter gewesene huijsvrouw van zaliger Sijmon Petersz en van zaliger Jan Jansz Crousen, Jacob van Herwijck wachtmeester binnen Uijtrecht ende Cunera Hermansdochter van Valckenborch zijn huijsvrouw, een huijsinge ende hoffstede gelegen aen de Jofferstraet nae de Wittevrouwenpoort te Uijtrecht. 

 

Uit het 1e huwelijk:

Hendrick van Herwijck, geweldige provoost der Stichtse regiments, begraven 19 september 1636 te Utrecht. Ondertrouwd op 17 januari 1619 te Utrecht met Johanna van Broeckhuijsen, dochter van Pauwels Jacobsz van Broeckhuijsen, overleden 1644-1652

Mechtelt Jacobs van Herwijck

Wijntje van Herwijck, overleden februari 1632 (aangetekend 27 februari 1632), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Uit het 2e huwelijk:

4 (?) Annichje Jacobs van Herwijck, begraven 1 november 1647 in de Buurkerk te Utrecht

5  (?) NN Jacobs van Herwijck, begraven 7 oktober 1624 te Utrecht

6  (?) NN Jacobs van Herwijck, begraven 27 november 1626 te Utrecht

7  (?) NN Jacobs van Herwijck, begraven 1 september 1628 te Utrecht