Buijser, Willem Jansz (1560/61-1615)

Willem Jansz Buijser, zoon van Johan Buijser en Geertruijt Willem de Witten, geboren 1560-1561, overleden november 1615 (overluidingen 24 november 1615 te Utrecht)

Gehuwd met

Cunera Harmans van Valckenborch, dochter van Harmen Roelofsz van Valckenborch, begraven 13 mei 1639 in de Buurkerk te Utrecht (#).

Ondertrouwd op 16 augustus 1618 te Utrecht (#) met

Jacob Jacobsz van Herwijck

Ondertrouwd op 23 december 1627 en gehuwd op 30 december 1627 te Utrecht met

Jochem Elbertsz van Schaegen, wachtmeester van de stad Utrecht, cameraer der vicarije St Peter te Utrecht, geboren te Amsterdam

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

In 1576 is op de lijst van nieuwe burgers van Utrecht opgenomen: Geertruijt Willem de Wittendr 196p tot lijve van Willem Jansz Buijs 15 jr, Aertje Jansdr Buijs 13 jr en Elbertje Jansdr Buijs 11 jr.

Op 30 oktober 1581 constitueren Jan van Sijl voor hemzelf x Cornelia erfgename heurs vaders en moeders, vervangende Dominicus Roelofsz x Aeltge, Jacob Jansz x Elsgen, Reijer en Jan Haegen voogden over Marijge, Geertge en Willem Jansz Buijzers kinderen, erfgenamen van hun ouders.

Op 5 juli 1634 stelt Willem Harmanss Buijser zijn testament op. Hij benoemt zijn grootmoeder Cunera Harmansdr van Valckesteijn tot erfgenaam. Na het overlijden van zijn grootmoeder successie op neef Peeter Janss Buijser en nicht Aeltgen Jans Buijser.
Op 27 november 1634 wijst Cunera Harmans, weduwe van Willem Janss Buijser, prelegaat toe aan Willem Harmanss Buijser, zoon van Harman Buijser, en bepaling met betrekking tot het verband op de erfporties van de kinderen van beide haar overleden zonen (verwijzing naar het testament van dd 10 oktober 1629).

Op 12 augustus 1636 tekent Henrick van Harwijck, geweldige provoost des Stichtschen regiments, voor voldoening vaders versterf door Cunera Harmans van Valckenborch, weduwe van Jacob van Herwijck, vader, in leven maior der stadt Utrecht (deze akte is niet gepasseerd, gefingeerde datum).

Op 2 mei 1639 stelt Cunera Harmans van Valckenborch, wonende in de Joffrouwenstraet te Utrecht, haar testament op. Zij benoemt tot erfgenamen Willem Harmanss Buijser, zoon van Harman Buijser en Mechtelt van Harwijck, de kinderen van Johan Buijser en Hillichgen van Wijck, Peeter Buijser en Aeltgen Buijser.

 

Uit dit huwelijk:

Harman Willemsz Buijser

Jan Willemsz Buijser, overleden < 17 september 1637. Gehuwd met Hillichgen van Wijck