Helmerhorst, Geurt Cornelisz van (ca. 1620-1695/98)

Geurt Cornelisz van Helmerhorst, bombasijnwerker, zoon van Cornelis Gijsbertsz en Gijsbertgen Everts, geboren ca. 1620, overleden 1695-1698

Gehuwd ca. 1645 met

Annetje Jans, dochter van Jan Jansz van der Dalen en Albertgen Jans, geboren ca. 1625, overleden 1699-1700

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 7 december 1649 stellen Thonis Helmichsz, bombasijnverver, en Lijsgen Willems zijn vrouw, een schuldbekentenis op waarin zij verklaren schuldig te zijn aan Geurt Cornelisz, bombasijnwerker, een losrente van 10 gulden per jaar op een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand dient een huis, hof en hofstede in de Krankenledenstraat, bij de Lieve Vrouwenkapel, nu door de comparanten bewoond.

Op 3 juni 1652 transporteert Gijsbertgen Everts, weduwe van Cornelis Ghijsbertsz met Goort Cornelisz haar zoon en voogd, een huis, hofstede met bergschuur in de Hellestraat, aan Aelt Stevensz, zijn vrouw en hun erven.

Op 20 februari 1654 transporteert de curator in de boedel van Thonis Helmichsen, bombasijdeverver en Lijsgen Willems zijn vrouw, een derde part van een huis en hof erachter in de Lieve Vrouwestraat of Krankeledenstraat aan Goort Cornelisen en Anna Jans zijn vrouw. De overige twee derden parten gaan naar Jan Marcele en Willemtgen Jordaens. Zij verkopen dit derde deel op 30 mei 1657 aan Andries Oliviersen en Geertruijt Oleviersen zijn vrouw.

Op 7 juli 1658 verkopen Gijsbert Cornelisz en Grietgen Claes zijn vrouw, Goort Corneliszen en Annitgen Jans zijn vrouw, Henrick Cornelizen jongeman, Jan Robbertsen en Fijtgen Cornelis zijn vrouw en Jan Oenen en Aeltgen Cornelis zijn vrouw, een schuurberg met grond en hofje eraan in de Teut aan Steven Geurtsen en hun erven.

Op 27 juni 1659 kopen Goort Cornelisz, bomesijnwerker, zijn vrouw en hun erven, een huis, hof en hofstede in de Hellestraat van Cornelis Harmantsz Cruijs en Aeffgen Jans zijn vrouw, Oth Jansz, metselaar en Beertgen Cornelis zijn vrouw. Geurt heeft ook het naastgelegen pand in bezit.

Op 1 juli 1663 kopen Goort Cornelisz, bomesijdewercker en zijn vrouw Anna Jans, erfgenamen van Jan Jansz van der Dalen en zijn vrouw Albertgen Jans, vier huizen aan de Cingel strekken van de Cingel tot aan de grond van acceptant, van Gerard Jansz Vos, kleermaker, en zijn vrouw Cornelia Hagerbeer, mede erfgenamen van Henrick Baltis Hagerbeer.

Op 2 maart 1665 leent Geurt Cornelisz, bombasijdewerker, 100 gulden van Jan van Gelder en zijn vrouw Anna Flinkerts voor de geleverde mombasijde en verstrekte ter zake van penningen met aflossing binnen een jaar. Als onderpand dient een huis, hof en hofstede, verwerie en ketels en toebehoren die horen bij de verwerie in de Utrechtsestraat bewoond door Jan van Gelder.

Geurt Cornelis, bombasijdewerker, compareert op 28 april 1679 als borg voor een betalingsregeling tussen Jan Robberts en zijn vrouw Fijtgen Cornelis en Mathijs Engeler, wijdraeijer.

Op 31 mei 1698 verkoopt Gerrit Corneliszn, als gemachtigde zoon van Annitje Jans, weduwe en boedelharster en lijftochterse van Geurt Corneliszn, een huis, hof en hofstede, met een gedeelte van het andere hofje, staande en gelegen op de Cingel, aan Jacob Gelderman en zijn vrouw Annitje Geurts.

Op 9 november 1700 compareren Gerrit Geurtsen en zijn vrouw Lijsbetje Willems, Cornelis Geurtsen en zijn vrouw Hendrijntje, Gijsbert Geurtsen en zijn vrouw Agnietje Jacobs, Jacob Gelderman en zijn vrouw Annitje Geurts, Peter Willemsen van Cleef en Marritje Geurts, mitsgaders Weijmtje Geurts weduwe van Jacobus Toorn, allen voor zichzelf; voorts zich sterkmakende voor Grietje Geurts bejaarde dochter, Evert Geurtsen en zijn vrouw Theuntje Jans, Marij Ackerman weduwe van Albert Geurtsen, Cornelis Jansen en zijn vrouw Gerritje Jacobs, Jacob Jansen bejaarde jongeman, mitsgaders voor Jan Theunissen en zijn vrouw Jannitje Jans, welke Cornelis, Jacob en Jannitje kinderen zijn van Jan Geurtsen, zijnde alle tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Geurt Cornelissen en zijn vrouw Annitje Jans, borgers. Zij verkopen aan Peter Willemsen Blanckebijl een huis met den hof gelegen in het Hellesteeghje en aan Peter Ariaansen, bombasijnwercker en zijn vrouw Willemtje Jans twee huisjes staande naast elkaar op de Cingel (Westsingel) bij de Hellebrugh.

 

Uit dit huwelijk:

Jannetgen Geurts van Helmerhorst, geboren ca. 1645, overleden 1680-1681. Ondertrouwd op 22 april 1670 en gehuwd op 7 mei 1670 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Gerrit van Bremen, vader Geurt Cornelissen) met Hendrik Gerritsz van Bremen

Jan Geurtsz van Helmerhorst, geboren ca. 1645, overleden < 23 april 1686. Ondertrouwd op 22 april 1669 en gehuwd op 13 mei 1669 te Amersfoort (get: Thomas Janssen namens ouder, moeder Gerritjen Adriaens) met Nelletje Jans, dochter van Jan NN en Gerritjen Adriaens, geboren ca. 1645, overleden > 17 mei 1704

Grietje Geurts van Helmerhorst, overleden > 9 november 1700

Albert Geurtsz van Helmerhorst, overleden < 9 november 1700. Gehuwd met Marij Ackerman, overleden > 9 november 1700

Evert Geurtsz van Helmerhorst

Marijtje Geurts van Helmerhorst, geboren ca. 1655. Ondertrouwd op 29 april 1679 en gehuwd op 17 mei 1679 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Willem Gijsbertsz van Cleeff, vader Geurt Cornelis van Helmerhorst) met Peter Willemsz van Cleeff, zoon van Willem Gijsbertsz van Cleeff, overleden < 1719

Weijmpie Geurts van Helmerhorst, geboren ca. 1660, overleden > 1715. Ondertrouwd op 3 april 1683 en gehuwd op 21 april 1683 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Aert Cornelisz van Helmerhorst) met Jacob Galeijnsz van Toorn, geboren te Kampen, overleden < 9 november 1700

Annitje Geurts van Helmerhorst, geboren ca. 1660, overleden < 7 juli 1713. Ondertrouwd op 28 oktober 1684 en gehuwd op 11 november 1684 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Geurt Cornelisz van Helmerhorst) met Jacob Gelderman, overleden 10 december 1714-26 januari 1715, begraven te Amersfoort

Cornelis Geurtsz van Helmerhorst, geboren ca. 1665. Ondertrouwd op 22 oktober 1689 en gehuwd op 9 november 1689 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Geurt Cornelisz van Helmerhorst, moeder Anna Willems weduwe Jacob Willemsz) met Hendrina Jacobs, dochter van Jacob Willemsz en Anna Willems

10  Gijsbertus Geurtsen van Helmerhorst, geboren ca. 1665. Ondertrouwd op 31 oktober 1690 en gehuwd op 18 november 1690 te Amersfoort met Angenijtjen Jacobs Verwimp, dochter van Jacob Willemsen Verwimp en Grietjen Daniëls, gedoopt 18 augustus 1661 te Amersfoort, begraven 3 november 1740 te Amersfoort

11  Gerrit Geurtsz van Helmerhorst, geboren ca. 1670, overleden < 1723. Ondertrouwd op 22 oktober 1695 en gehuwd op 6 november 1695 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Annitje Jans huisvrouw Geurt Cornelisz van Helmerhorst, vader Willem Matthijsz van Eldert) met Lijsbeth Willems van Eldert, dochter van Willem Matthijsz van Eldert en Beeltjen Joosten, geboren ca. 1670, overleden 1731 te Amersfoort