Helmerhorst, Evert Geurtsz van (ca. 1650-1716)

Evert Geurtsz van Helmerhorst, daghuurder (1671), bombasijdewerker (1683), zoon van Geurt Cornelisz van Helmerhorst en Annetje Jans, geboren ca. 1650, overleden 9 september 1716 te Amersfoort (#)

Gehuwd op 8 mei 1675 voor het gerecht van Amersfoort (get: vader Geurt Cornelisz, vader Jan Willemsz Haen) (#) met

Teuntje Jans Haan, dochter van Jan Willemsz Haen en Marritgen Thijssen, geboren ca. 1650, overleden (?) 25 juni 1730 te Amersfoort (#)

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 22 november 1683 tekenen Evert Geurts, bombasijdewerker, en Teuntje Jans, borgers van Amersfoort een schuldbekentenis waarin zij verklaren schuldig te zijn aan Willem Jans, hun broeder en zwager, diens vrouw en beide erfgenamen, 110 Carolus gulden, voor katoen die zij van Borgermeijster van Deum en zijn broeder hebben gehad en die Willem tot zijn last genomen heeft, wat zij in termijnen zullen voldoen. Zij verbinden hieraan de goederen en erfenis, nagelaten door haar vader Jan Willems saliger. Op 24 november 1683 wordt een betalingsregeling opgesteld tussen Willem Jans en zijn vrouw Geertje Marthens met Evert Geurts, bombasijdewerker en Willems zwager, inzake geleverde katoenen. De schuld bedraagt omtrent 294 gulden, wat Willem in termijnen zal aflossen. Evert Geurts is gebruiker van acht mergen bouwland op Hamersvelt tussen 1678 en 1684.

Op 9 november 1700 compareren Gerrit Geurtsen en zijn vrouw Lijsbetje Willems, Cornelis Geurtsen en zijn vrouw Hendrijntje, Gijsbert Geurtsen en zijn vrouw Agnietje Jacobs, Jacob Gelderman en zijn vrouw Annitje Geurts, Peter Willemsen van Cleef en Marritje Geurts, mitsgaders Weijmtje Geurts weduwe van Jacobus Toorn, allen voor zichzelf; voorts zich sterkmakende voor Grietje Geurts bejaarde dochter, Evert Geurtsen en zijn vrouw Theuntje Jans, Marij Ackerman weduwe van Albert Geurtsen, Cornelis Jansen en zijn vrouw Gerritje Jacobs, Jacob Jansen bejaarde jongeman, mitsgaders voor Jan Theunissen en zijn vrouw Jannitje Jans, welke Cornelis, Jacob en Jannitje kinderen zijn van Jan Geurtsen, zijnde alle tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Geurt Cornelissen en zijn vrouw Annitje Jans, borgers. Zij verkopen aan Peter Willemsen Blanckebijl een huis met den hof gelegen in het Hellesteeghje en aan Peter Ariaansen, bombasijnwercker en zijn vrouw Willemtje Jans twee huisjes staande naast elkaar op de Cingel (Westsingel) bij de Hellebrugh.

Op 18 oktober 1716 vindt de boedelscheiding plaats van Evert Geurtsen. Erfgenamen zijn de twee zonen Andreas Evertsen en Jan Evertsen, gehuwd met Lambertje Roeloffs. De erfenis bestaat uit meer schulden dan effecten, een half huis aan de Coningspoort in Amersfoort en gereedschap tot het bombasijnwerken en een gouden hoep.

 

Uit dit huwelijk:

Andries Evertsen van Helmerhorst, gedoopt 19 februari 1676 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Maria Thijssen), begraven 2 juli 1750 te Amersfoort. Gehuwd op 16 december 1718 voor het gerecht (get: oom Willem Haen, moeder Rijkje Thimens, weduwe Lambert Rutgersen) en 27 december 1718 RK ’t Zand te Amersfoort met Hendrina Lamberts, dochter van Lambert Rutgersen en Rijkje Thimens, gedoopt 19 januari 1683 RK ’t Zand te Amersfoort, begraven 19 juli 1731 te Amersfoort. Gehuwd op 19 juli 1732 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Ariaentje Thimens, weduwe Matthijs Willemsz van Eldert) met Claasje Matthijs van Eldert, dochter van Matthijs Willemsz van Eldert en Ariaentje Thimens, gedoopt 17 september 1697 RK Kromme Elleboog te Amersfoort, overleden 11 december 1775 te Amersfoort

Cornelis Evertsz van Helmerhorst, gedoopt 19 februari 1676 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Jannitgen Jans)

Jan Evertsz Helmerhorst