Gijsbertsz, Cornelis (-<1652)

Cornelis Gijsbertsz, overleden < 3 juni 1652

Gehuwd met

Gijsbertgen Everts, overleden > 3 juni 1652

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 20 november 1630 kopen Cornelis Gijsbertsz en zijn vrouw Gijsbertgen Everts en haren erven een schuurberg, hof en hofstede met gerechtigheid op de put gelegen tegenover het huis en een huis, schuur, hof en hofstede met gerechtigheid van derdendeel van de pomp gelegen in de Teut van Claes Jacobsz als vader van zijn onmondige kinderen geprocreëert (verwekt) bij Marritgen Gijsberts zijn eerste vrouw die geinstitueerd (toegevoegd) waren eerstens bij Claes Petersz en Gijsbertgen Thijmans de Stael, zaliger, Bessel Gijsbertsz als oom en momber van deze kinderen geassisteerd met de Weesmeester als tezamen aangenomen hebbende boedels van voornoemde Claes Petersz en Gijsbertgen Thijmans zonder nochtans deze erfenis te radieren en hebben in dier kwaliteit met consent en toedoen van Adriaen van Westrhenen van deze stad en Thonis Lourensz, beide hierover mede present voor zover elk van hen mag aangaan.

Op 3 juni 1652 koopt Gijsbertgen Everts, weduwe van Cornelis Gijsbertsz, een huis, hof en hofstede met bergschuur daarbij in de Hellestraat van Fensgen en Grietgen Peters, op laste van 12 stuivers, 8 penningen jaarlijks aan Peter van Schadijck. Op de zelfde dag verkoopt Gijsbertgen Everts, weduwe van Cornelis Ghijsbertsz met Goort Cornelisz haar zoon en voogd, het goed aan Aelt Stevensz, zijn vrouw en hun erven.

Op 7 juli 1658 verkopen Gijsbert Cornelisz en Grietgen Claes zijn vrouw, Goort Corneliszen en Annitgen Jans zijn vrouw, Henrick Cornelizen jongeman, Jan Robbertsen en Fijtgen Cornelis zijn vrouw en Jan Oenen en Aeltgen Cornelis zijn vrouw, een schuurberg met grond en hofje eraan in de Teut aan Steven Geurtsen en hun erven.

 

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Cornelisz, geboren ca. 1610. Ondertrouwd op 18 mei 1635 te Amersfoort en gehuwd te Soest met Lijsbet Hendrickx, overleden 1635-1637. Ondertrouwd op 16 december 1637 te Amersfoort en gehuwd op 21 januari 1638 te Soest (get: oom Jan Jansen Roelen, nicht Geertgen Jans met cons. ouders) met Grietje Claes, geboren te Amersfoort

Geurt Cornelisz van Helmerhorst

Henrick Cornelisz

Fijtgen Cornelis, geboren ca. 1620. Ondertrouwd op 6 augustus 1642 te Amersfoort en gehuwd te Utrecht met Jan Robbertsen, geboren te Amersfoort

Aeltje Cornelis, geboren ca. 1630. Gehuwd op 30 december 1654 te Amersfoort (get: verwant Gijsbertken Gijsberts namens ouders, broer Berent Oenen) met Jan Oenen, zoon van Oen Bartenssen en Trijntge Joosten, gedoopt 24 mei 1633 te Amersfoort, overleden 1667-1668. Ondertrouwd 11 december 1668 en gehuwd 29 december 1668 te Amersfoort met Jan Melters, geboren te ’s Hertogenbosch