Haen, Jan Willemsz (1621-1679/83)

Jan Willemsz Haen, zoon van (?) Willem Henricksz en Adriaentgen Cornelis, gedoopt (?) 21 juli 1621 te Amersfoort (#), overleden 1679-1683

Gehuwd ca. 1645 met

Marritgen Thijssen , geboren ca. 1620, overleden > 14 augustus 1679

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 1 juni 1654 kopen Jan Willemsen Haen en Marritgen Thijssen zijn vrouw en hun erven, omtrent de helft van twee huizen, twee bergingen, hof, hofstede, in de Coninckstraat aan de Stadswal, waarvan Jan Willemsen Haen en Marritgen Thijssen de andere helft al bezitten, met al wat aard- en nagelvast is, van Thonis Petersen en Gerritgen Aertsdochter zijn vrouw, Willem Petersen en Cornelis Henricks, mede voor hun huisvrouwen, waar zij geboorten bij hebben, Peter Jansen, Jan Henrickzen en Jannitgen Volckers, als vaders, moeder en voogden van hun onmondige kinderen bij Thoontgen Peters, Aeltgen Peters en Jan Petersen, Gerrit Hermanszen en Willem Petersen als ooms en bloedmombers over die onmondige kinderen. Op het goed rust een last van 1 gulden en 50 stuivers per jaar aan ’t St Joris en 2 stuivers en 8 penningen aan Lieve Vrouwekapel. Een kapitaal van 150 gulden voldaan aan Adriaen Roelen.

Jan Willemsz Haan is op 8 maart 1670 genoemd als belender in de Coninckstraat in Amersfoort. Op 15 juni 1671 assisteert Jan Willemsen Haen zijn dochter Adriaentge Jans, mede voor haarzelf en als weduwe en boedelharster van Momgert Hermansz, en tezamen zich sterkmakende voor de nagelaten kinderen van Geurt Hermense Buijs, als mede erfgename van Herman Gerritsen Buijs en Rutje Geurt, bij de verkoop van een perceel land gelegen in de Woestijgen in de vrijheid. Op 11 juli 1671 assisteren Jan Willemss Haen, Jan en Jacob Willemsz Moolenaer Oomen, bloetmombers en als voogden, Henrickje Wouters, voor zichzelf en als weduwe en boedelharster van Geurt Hermsz zaliger en als moeder en mombers over hare onmondige kinderen, bij de verkoop van een huis, hof en hofstede met een kleine woning in de hof aan de wal in de Coninckstraat.

Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld in de Koningsstraat, Jan Willemsen Haen 6 gulden, 5 stuivers, 0 penningen.

Op 14 augustus 1679 stellen Jan Willems Haen, wonend te Amersfoort, en Marritgen Thijs, sieck te bedde, hun testament op. Zij vermaken elkaar te lijftocht van hun bezit en legateren aan Marritgen Meijnen, dochtertje van hun overleden dochter Adriaentje Jans, 50 gulden. Secluderen de weeskamer etc. Als Marritgen mondig of getrouwd is en de 150 gulden die haar bij maechgescheijt voor vaders goet is beloofd, heeft ontvangen, dan zal zij dit bedrag uit de nalatenschap van Jan Willems Haen en Marritgen Thijs moeten missen. Iedere staak van hun na te laten kinderen zal gelijke portie ontvangen, maar Marritge zal daarboven het prelegaat van heden ontvangen, dit om reden dat de boedel en nalatenschap van haar moeder door de oorlog is geruineert, waaruit de 150 gulden had moeten worden voldaan.

 

Uit dit huwelijk:

Adriaentje Jans Haan, overleden 1671-1679. Gehuwd met Meun Herbertsz, overleden < 21 februari 1671. Ondertrouwd 21 februari 1671 en gehuwd 7 maart 1671 voor het gerecht te Amersfoort (get: zwager Teunis Willemsz, vader Jan Willemsz) met Elbert Jansz

Willem Jansz Haen, geboren ca. 1645, overleden > 1718. Ondertrouwd op 8  maart 1667 en gehuwd op 23 maart 1667 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Jan Willemsz Haen, moeder Mechtelt van Bernevelt weduwe Marten Govertzen) met Geertje Meertens, dochter van Marten Govertzen en Mechtelt Willemsz van Bernevelt, gedoopt 1 oktober 1643 te Amersfoort

Teuntje Jans Haan