Heine, Baart (->1688)

Baart Heine, overleden > 21 september 1688

Gehuwd met

Trijn Jans, dochter van Jan Woutersz en Aeffge Pieters, geboren ca. 1635

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677

Op 8 mei 1655 verkoopt Aeffge Pieters weduwe van Jan Woutersz voor haer selve, Baert Hendrixsz als man van Trijn Jans ende Dirck woutersz Mol als oom en voocht van de onmondige kinderen van Jan Woutersz aan Cornelis Woutersz de somme van ƒ 500 capitael tot 20 stuivers op losrenten sjaers ƒ 20 onder verbandt van een huijs en erff int Noordt endt mitgaders alle de erffenisse die sij comparanten hebben te pretenderen van Wouter Claesz Mol.

Op 27 maart 1669 verkoopt Dirck Jansz Mol aan Baert Hendricxsz een voorent ofte 1/4 part in een huijs en erff int Noortendt daer van de cooper mede 1/4 part in heeft.

 

Uit dit huwelijk:

Aagte Baarts

Jan Baartsz. Gehuwd op 29 augustus 1683 en gehuwd op 15 oktober 1683 voor het gerecht en op 12 september 1683 RK (get: Cornelis Klaasz, Aagje Theunis) te Assendelft met Klaasje Jans

Wouter Baartsz. Ondertrouwd op 13 mei 1685 en gehuwd op 8 juni 1685 voor het gerecht en op 27 mei 1685 RK (get: Jannetje Crelis, Diwer Maartens) te Assendelft met Ermtje Jans. Ondertrouwd op 19 april 1699 en gehuwd op 22 mei 1699 voor het gerecht en op 21 mei 1699 RK te Assendelft met Aaltje Simons

Trijn Baarts, overleden april 1728 (impost 21 april 1728 te Assendelft). Ondertrouwd op 8 juni 1692 en gehuwd op 10 juli 1692 voor het gerecht te Assendelft met Pieter Jansz Klomp

Hendrik Baartsz, overleden november 1727 (impost 22 november 1727 te Assendelft). Ondertrouwd op 3 april 1689 en gehuwd op 6 mei 1689 voor het gerecht te Assendelft met Aagte Klaas Rijs

Anne Baarts. Ondertrouwd op 7 juni 1693 en gehuwd op 31 juli 1693 voor het gerecht te Assendelft met Jan Crelisz Hitmans, overleden januari 1702 (impost 6 januari 1702 te Assendelft)

Maartje Baarts, gedoopt 20 november 1675 RK te Assendelft (get: Adriaantje)