Hattem, Roelof Dircksz van (-<1579)

Roelof Dircksz van Hattem, zoon van Dirck van Hattem en Dirckje Jan Arnts, overleden < 9 december 1579

Gehuwd < 3 juli 1556 met

Maria Hol, overleden > 9 december 1579

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00066_387. Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Juli 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. 3) W. Wijnaendts van Resandt – Verweij (Amerongen, Rhenen). Centraal Bureau voor Genealogie – Jaarboek 1966, blz. 243 t/m 263, 4) archieven.nl

Op 22 februari 1533 verkoopt Dirck Jan Arntzdochter, weduwe Dirckz van Hattem, aan haar zoon Arnt van Hattem 1/2 van 2 morgen in die Grote Kamp onder Eck en stelt tot borgen Walraven van Hattem en Dirck Roeloffz.

Op 3 juli 1556 transporteren Heer Dirck Hol Janss met Frederick Hol zijn broeder, Frederick Hol, Adriaen Beyer en Aeltgen zijn vrouw, Mr. Gerrijt Bock en Henricxken zijn vrouw, Heer Jan van Hattem met Dirck van Hattem zijn broeder, Dirck van Hattem en Eechte, zijn vrouw, Adrijaen van Hattem en Anna zijn vrouw, Thonis Janss en Anna zijn vrouw, Henrick Stevenss en Jut zijn vrouw, Jan Dircxs en Harman zijn vrouw, Henrick Dircxs en Henrick zijn vrouw, Dircksken wed. … (open gelaten) met Hendrick Dircx haer momber, Jan Segerss en Anna zijn vrouw, Hilliken Thonis en Janneken met Elis Gosenss als momber, Cornelis Stevenss met Cornelie zijn vrouw, Jelis Hol en Merrij zijn vrouw, Gerit Hol en Ubbel zijn vrouw, Arijaen Hol en Bij zijn vrouw, Henrick Wouterss en Margrijet zijn vrouw, Wouter van Suijlen en Anna zijn vrouw, Rolof van Hattum en Merrij zijn vrouw, Mr. Adrijaen en Janna zijn vrouw, Heer Jan van Wijck met Gelis van Wijck zijn momber, Gelis van Wijck en Gerit zijn vrouw, Henrick van Wijck en Hellenberch zijn vrouw, Willem Arijaenss en Arijaen zijn vrouw, Janneken van Wijck met Gelis van Wijck momber, Dirck van Hattem en Grijet zijn vrouw, “vrunden ende magen” aan Claes Lijster en Elisabeth zijn vrouw “alsulke erfenisse en besterfenisse, lant, reet en onreet, rurende ende onrurende, nyt daervan vuytgesondert, gelegen binnen ende buijten Renen in den Nude, op ten berch ende onder den berch” enz., enz., “als hoir luijden enichsins aangecomen ende bestorven is van sal(iger) Henrick Mom en Elisabeth zijn vrouw.

Op 9 december 1579 verkopen Aelbert en Cornelia aan Reijer van Hattem Jansz de helft van een huis te Ingen, den kinderen aangekomen van hun grootmoeder za. Roeloff wed.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck van Hattem, vleeshouwer, geboren ca. 1560, overleden 1601-1602. Gehuwd op 14 februari 1588 te Tiel met Dirkske Roelofs, overleden > 23 januari 1619

Wolter van Hattem, overleden > 25 september 1616. Gehuwd < 5 maart 1599 met Cornelisken Hermans, overleden > 5 december 1603

Cornelia van Hattem

Maria van Hattem, overleden 1619-1623. Gehuwd< 8 juni 1603 met Adriaan Provoist, overleden 1607-1610

NN van Hattem. Gehuwd met Cornelis van Eck

NN van Hattem. Gehuwd met Cornelis Gisberts