Hattem, Dirck van (-<1533)

Dirck van Hattem, pachter van de rijsweert onder Ingen (1502-1503), zoon van Roelof van Hattem en NN van der Mehr, overleden < 22 februari 1533

Gehuwd met

Dirckje Jan Arnts, overleden > 22 februari 1533

 

Bronnen: 1) geldersarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Reportorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), 4) razu.nl, 5) NT00066_387. Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Juli 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) Genealogie Van Hattem-Roos, J. Lammers

Op 29 mei 1504 is Dirk van Hattem beleend met 5 hont, strekkend van de gemene straat tot de Homoetse weg te Maurik.

Op 22 februari 1533 verkoopt Dirck Jan Arntzdochter, wed. Dirckz van Hattem, aan haar zoon Arnt van Hattem 1/2 van 2 mergen in die Grote Kamp onder Eck en stelt tot borgen Walraven van Hattem en Dirck Roeloffz. Zegel Dirck Jan Arntzdochter 3 vogels 2,1.

Op 3 juli 1556 transporteren Heer Dirck Hol Janss met Frederick Hol zijn broeder, Frederick Hol, Adriaen Beijer en Aeltgen zijn vrouw, Mr. Gerrijt Bock en Henricxken zijn vrouw, Heer Jan van Hattem met Dirck van Hattem zijn broeder, Dirck van Hattem en Eechte, zijn vrouw, Adrijaen van Hattem en Anna zijn vrouw, Thonis Janss en Anna zijn vrouw, Henrick Stevenss en Jut zijn vrouw, Jan Dircxs en Harman zijn vrouw, Henrick Dircxs en Henrick zijn vrouw, Dircksken wed. … (open gelaten) met Hendrick Dircx haer momber, Jan Segerss en Anna zijn vrouw, Hilliken Thonis en Janneken met Elis Gosenss als momber, Cornelis Stevenss met Cornelie zijn vrouw, Jelis Hol en Merry zijn vrouw, Gerit Hol en Ubbel zijn vrouw, Arijaen Hol en Bij zijn vrouw, Henrick Wouterss en Margryet zijn vrouw, Wouter van Suijlen en Anna zijn vrouw, Rolof van Hattum en Merry zijn vrouw, Mr. Adrijaen en Janna zijn vrouw, Heer Jan van Wijck met Gelis van Wyck zijn momber, Gelis van Wyck en Gerit zijn vrouw, Henrick van Wyck en Hellenberch zijn vrouw, Willem Aryaenss en Aryaen zijn vrouw, Janneken van Wyck met Gelis van Wijck momber, Dirck van Hattem en Grijet zijn vrouw, “vrunden ende magen” aan Claes Lijster en Elisabeth zijn vrouw “alsulke erfenisse en besterfenisse, lant, reet en onreet, rurende ende onrurende, nijt daervan vuijtgesondert, gelegen binnen ende buijten Renen in den Nude, op ten berch ende onder den berch” enz., enz., “als hoir luijden enichsins aangecomen ende bestorven is van sal(iger) Henrick Mom en Elisabeth zijn vrouw.

 

Uit dit huwelijk:

Arndt van Hattem, bezit goederen te Eck, overleden 1544-1548. Gehuwd met Roelofke NN, overleden 1572-1579

Jan van Hattem, overleden 1548-1558. Gehuwd met Cornelia NN, overleden > 1557

Roelof Dirksz van Hattem