Hattem, Roelof van (-<1491)

Roelof van Hattem, pachter van een hofstad in die Breije te Ingen (1465), bezitter van land in Ingen (1477), zoon van (?) Jan van Hattem, overleden < 1491 (?)

Gehuwd met

NN van der Mehr, overleden > 1491

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) geldersarchief.nl, 3) hogenda.nl, 4) Het goederenbezit van de heren van Culemborg in Maurik, 1299-1669, J.C. Kort. In: Genealogische Bladen 2 (1993)

Op 4 juli 1465 ‘op sinte Martijnsavent translatio’ verkopen Derrick van Eck Loufsen ende Sofia van Hattem, echtelieden, aan Henrick Valkenaer en juffr. Grolstin, zijn vrouw, in vaste erfkoop 4 morgen land en 1 hont land in de maalschap van Ingen en nog 5 oude Frankrijkse schilden erfrente per jaar uit een hofstad te Ingen, gelegen in die Breije, die Roeloff en Bartolt van Hattem in erfpacht gebruiken.

Op 7 maart 1475 zijn Dirk van der Eem, Arnout van Eck en Rudolf van Hattem ten zuiden belendend aan twee morgen in de Tuerweiden te Ingen.

Op 31 juli 1477 ‘op sinte Petersavont ad vincula’ geeft Roloff van Hattem aan Geraerdt, heer van Culenborch, het losrecht van een door Geraert in vaste erfkoop aan hem verkochte akker te Maurik op de Parrijck, groot 1½ morgen.

Op vrijdag na St Jansdag 1479 wordt een geleide gegeven aan Rolof van Hattem en Willem van Hattem ‘elc mit hem derden’ tot Lamberti.

 

Uit dit huwelijk:

Jan van Hattem, pachter van land in de Breij te Ingen (vanaf 1519), overleden 1527-1533. Gehuwd met Alith van Wijck, overleden > 1533

Dirck van Hattem

3  (?) Joris van Hattem, pachter van een land te Verhuisen (Lienden, 1506)