Gijsbertsz, Eelgis (->1585)

Eelgis Gijsbertsz, zoon van Gijsbert Thonisz, overleden > 1585

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 13 januari 1573 Jan Hermanss lantman op Ronselaer kerspel Woudenberg was met zijn vrouw op 15 juni 1567 bij Gijsbert Andriesz wonend op Voscuijll, waar hij Thoenis Gijsbertsz zaliger doodsloeg; mede aanwezig waren Willem Meeusz en Anthonis Jansz [neefje van zijn – suplliants – huijsvrouw]; magen: Eelgis Gijsbertsz en Willem Gijsbertsz.

Op 23 juni 1582 constitueren Gijsbert Gijsbertsz en Willem Gijsbertsz wonend Woudenberg voor hemzelf en vervangende Eelgis Gijsbertsz hun broeder en de andere erfgenamen van zaliger Gijsbert Tonisz hun vader en zaliger Thonis Gijsbertsz hun broeder.

In 1582/85 heeft de kerk van Woudenberg een hofstede naest de pastoer, gebruikt Eelgis Gijsbertsz.

 

Kinderen:

Gijsbertgen Eelgis Gijsberts