Thonisz, Gijsbert (-<1582)

Gijsbert Thonisz, leenman van de hofstede Scherpenzeel (1544), zoon van (?) Thonis Gijsbertsz, overleden < 23 juni 1582

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) oudscherpenzeel.nl, 4) Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein 1536-1775. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 13. Bureau voor Familie-Historie, Woudenberg 1993

NB: Het is niet uitgesloten dat er twee verschillende Gijsbert Thonisz-en zijn, een Gijsbert Anthonisz (Bras) die in 1556 en 1567 thins betaald over 2½ hofsteden en Gijsbert Tonisz die over 1 hofstede betaald.

In het register van huisgeld van Woudenberg uit 1525 is vermeld: Gijsbert Toenijsz als een van de ‘navolgende XXVI personen tsamen op IIII huijsen’.

In het register van Oudschildgeld van Woudenberg uit 1536 is vermeld: 14 mergen lands, s’jaars om 12 Kar. guldens (Cleijn Ringelpoel): Gerrit Gijsbertsz en Gijsbert Thonisz, br. Evert Dircksz.

Op 2 december 1543 Otte van Wolfswinckel draagt Cleyn Oirloch op, gelegen inden alinge goede ten Oorloghe aan zijn zoon Henrick van Wolfswinckel, op een jaarlijkse thins van twee oude boddragers behoudeliken Ytghen en Henrickgen zijn zusteren elckx vijff currente guldens jaarlijkse losrenthe. Geregistreerd 8 januari 1544, getuigen Gijsbert Cruijff en Gijsbert Thonisz mannen der Hoffstede van Scherpenseel.

Op 2 september 1549 Jhr Jan van Reness van Culemborch imp – versus Thonis Aelbertsz, Melis op Lambalch, Jan Helmertsz, Matthijs Jansz, Aelbert Aelbertsz, Peter Gerritsz, Henric Goesenss, Evert Gerritsz, Henrick Jansz, Jan Gijsbertsz, Gijsbert Thonisz, Jan Gerritsz, Gerrit Janss, Willem Petersz, Gijsbert Thonisz, Jan Gijsbertsz, Bart Corsgensz, Eelgis Andriesz, Reijer die Goijer, Dirck Reijersz, Gijsbert Jansz allen te Woudenberg.

Op 27 juni 1552 Gerrit Gijsbertsz voor hemzelf en vervangende Reijer Henrickx en ….Gerritsz te Woudenberg – versus Jan Helmertsz, Reijer Helmertsz, Jan Jansz Schaffelair, Henrick van Garderen, Thonis Jansz, Huijch Gerritsz, Gijsbert de Cruijf, Gijsbert Willemsz, Willem Thonisz, Jan Philipsz, Gijsbert Gijsbertsz, Evert Dircksz, Jan Gijsbertsz, Mechtelt Reijer Hermansweduwe vervangende haer mans erfgenamen, Henrick van Cothen, Claes Helmersz, Gijsbert Thonisz, Henrick Hermansz, Bart Corsgensz, Willem Goertss, Ot van Wolfswynckel, Heijltge van Wolfswynckel, Henrick Petersz, Willem Petersz, Laureijns Ottensz, Gerrit Lambertsz, Henrick Adriaensz, Huijch Willemsz, Jacob Jordensz, Jacob van Deelen en Jacob Gijsbertsz als voor hen zelf en voor de andere buerluijden van Woudenberg, speciaal die welke behoren onder de slage van sekere beecke inden gerechte van Leusden. Indertijd (1533) was er zeker proces geweest tussen Jan Lubbertsz scout van Leusden en die van Woudenberg.

In 1556 is in het overzicht van thinsen te Woudenberg vermeld: Gijsbert Anthonisz 2½ hofstede, Gijsbert Thonisz 1 hofstede.

Op 21 juli 1564 is in het overzicht van thienden van de St. Pieter vermeld:

 • Cleijn Landaes: Henrick Pelgrimsz te Ginckel, borgen heer Eelgis Willemsz vicaris te Woudenberg, Ariaen Gerritsz en Gijsbert Teunese,
 • Oevelaer & Huusstede: Gijsbert Thonisz te Woudenberg, borgen Jan Gijsbertsz Lodder en Ariaen Gerritsz te Woudenberg.

Op 13 juli 1566 is in het overzicht van tienden te Woudenberg vermeld: Ronseler: Gijsbert Thonisz alias Bras, borgen Jacob Jansz te Woudenberg en Gerrit Gijsbertsz op Ginckel.

Op 12 juli 1567 is in het overzicht van tienden te Woudenberg vermeld:

 • Cleijn Davelaer: Jan Jansz te Scherpenseel borgen, Jacob Gijsbertsz int OG en Gijsbert Anthonisz te Woudenberg,
 • Cleijn Moerst: Gijsbert Anthonisz alias Bras, borgen Willem Willemsz Knoppert en Gijsbert Henrickx beijden te Woudenberg,

Op 17 november 1567 is vermeld in het overzicht van thins van hofsteden te Woudenberg, betaald 17 november tenzij anders vermeld:

 • Gijsbert Anthonisz 2½ hofsteden,
 • Gijsbert Thonisz 1 hofstede, bet. 26 februari 1569.

Op 12 juli 1568 is in het overzicht van tienden te Woudenberg van de St. Pieter vermeld: 

 • Vlastuijn: Jan Jansz Voscuijll, borgen Gijsbert Thonisz te Woudenberg en Peter Claesz te Renswoude,
 • Ronseler: Gijsbert Thonisz, borgen Jan Jansz Voscuijll en Jan Thonisz op Woudenberg.

Op 23 juli 1569 is in het overzicht van tienden te Woudenberg van de St. Pieter vermeld:

 • Twee Egdommen: Henrick Reijersz op Lichtenberch, borgen Gijsbert Anthonisz Bras & Jan Anthonisz beijden te Woudenberg,
 • Geijtenbeeck en deel Lambalgen: Gijsbert Anthonisz Bras, borgen Henrick Reijersz op Lichtenberch en Jan Thonisz te Woudenberch.

Op 25 juli 1570 is in het overzicht van tienden te Woudenberg van de St. Pieter vermeld:

 • Twee Egdommen: Henrick Reijersz op Lichtenberch, borgen Gijsbert Anthonisz Bras en Jan Anthonisz alle te Woudenberg,
 • Oevelaer en Huijsstede: Gijsbert Anthonisz Bras, borgen Henrick Reijersz op Lichtenberch en Jan Anthonisz te Woudenberg.

Op 21 juli 1571 is in het overzicht van tienden te Woudenberg van de St. Pieter vermeld:

 • Oevelaer en Huijsstede: Gijsbert Thonisz Bras, borgen Henrick Reijersz op Lichtenberch en Wouter Cornelisz smit tot Woudenberg,
 • Coudenhoven: Aert Woutersz te Scherpenzeel, borgen Willem Jansz int OG en Gijsbert Anthonisz Bras te Woudenberg,
 • Ronseler: Wouter Cornelisz smit te Woudenberg, borgen Gijsbert Anthonisz en Jan Thonisz beijde te Woudenberg.

Op 13 januari 1573 Jan Hermanss lantman op Ronselaer kerspel Woudenberg was met zijn vrouw op 15 juni 1567 bij Gijsbert Andriesz wonend op Voscuijll, waar hij Thoenis Gijsbertsz zaliger doodsloeg; mede aanwezig waren Willem Meeusz en Anthonis Jansz (neefje van zijn – suplliants – huijsvrouw); magen: Eelgis Gijsbertsz en Willem Gijsbertsz.

Op 23 juni 1582 constitueren Gijsbert Gijsbertsz en Willem Gijsbertsz wonend Woudenberg voor hemzelf en vervangende Eelgis Gijsbertsz hun broeder en de andere erfgenamen van zaliger Gijsbert Tonisz hun vader en zaliger Thonis Gijsbertsz hun broeder.

 

Kinderen:

Thonis Gijsbertsz, overleden 15 juni 1567 te Woudenberg (doodgeslagen door Jan Hermanss). Gehuwd met Anna NN

Willem Gijsbertsz Cnoppert, raijmaecker, overleden 1591-1599

Gijsbert Gijsbertsz, overleden > 13 november 1583

Eelgis Gijsbertsz