Cruijff, Gerrit Hendricksz (-1595/99)

Gerrit Hendricksz Cruijff, secretaris van Woudenberg (1581, 1583), zoon van Henric Cruijff, overleden 1595-1599

Gehuwd met

Gijsbertgen Eelgis Gijsberts, dochter van Eelgis Gijsbertsz, overleden > 27 september 1606

 

Bron: 1) razu.nl, 2) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_58. Nadere Toegang op inv. nr 58 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 13 september 1580 constitueren Nicolaes en Gerrit de Cruijff gebroeders wonend te Woudenberg.

Op 3 oktober en 13 november 1581 heeft Eelgis Aertsz aende Bilt zaak tegen Jan Gijsbertsz wonend gerecht Woudenberg op het erf Oevelaer, over 2 morgen, i.v.m. plecht van het gerecht d.d. 28 april 1572 losrente van 6 Car. Gulden gehypothekeerd op de voorschreven 2 morgen op Ekeris gemengde voren liggend met Jacob Cruijff en adherenten. Werd verkocht t.h.v. Loeff van Waveren schout van Woudenberg op 7 augustus 1581, Gerrit de Cruijff secretaris aldaar is de leste verhoger en coper wordt Aelbert Jansz wonend Scherpenseel.

Op 12 december 1583 Jhr Jacob van Zuylen van Nijevelt heer tot Hoefflaecken constitueert Gerrit de Cruijff secretaris te Woudenberg.

Op 15 december 1595 vestigt Jan Eelgisz meulenaer aen de Snel (Langbroek) een plecht van 550,- t.b.v. Jan Jansz meulenaer te Cothen en Gerrit de Cruijff te Woudenberg als voogden van de 4 onmondige kinderen van zaliger Gijsbert Jansz, molenaar te Wijck.

In 1599 is Gerrit Cruijf weduwe gebruiker van 1/8 part van 11 mergen lands, bij eede (Lockhorster Campen, ter hoogte van de huidige Speijklaan te Woudenberg)/

Op 27 september 1606 constitueert Gijsbertgen Eelgis Gijsbertsdr weduwe van Gerrit de Cruijff, in leven secretaris te Woudenberg.

Op 7 november 1607 compareert voor Frans van Trijest schout, Elis Gerritsz en Tijs Jacobsz, schepenen van Woudenberg, Aert Aeltss van der Nijkerck out over de 80 jr en verklaart ten verzoeke van Willem Segersz dat destijds de Oude Gerrit de Cruijff, toen secretaris, de maarschalk van Eemlant en Jhr Aernt van Suijlen van Nijvelt heer van Hoefflacken met een wagen de Herewech schouwden. Zij kwamen aent Coutijs daer toen Jacob Jansz woonde etc.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Hendrick Gerritsz Cruijff