Jansz, Aelbert (-<1632)

Aelbert Jansz, overleden < 23 oktober 1632

Gehuwd met

NN

Gehuwd met

Lambert Jansz, overleden > 23 oktober 1632

 

Bronnen: 1) Legger der morgentalen 1618 – 1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, oktober 2003, 2) Kerkmeesterrekeningen te Veenendaal 1574-1812

In de Kerkmeesterrekeningen is in 1605-1606 opgenomen: Item ontfangen van het openen van een graft van Aelbert Jansz kijnt ene gul(den).

Op 23 oktober 1632 Henrick Lambertsz, soene van Lambert Claesz, verclaert twederde parten van dartienhalve mergen gecoft te hebben, bedragende acht mergen twe hont ende de leste derde part tot vier mergen een hont te competeren Egbert Aelbertsz ende Aelbert Aelbertsz, daervan steffvader es Lambert Jansz.

 

Uit dit huwelijk:

NN Aelberts, begraven 1605 te Veenendaal

2  Egbert Aelbertsz

Aelbert Aelbertsz Gaasbeek