Sijmonsz, Vranck (->1553)

Vranck Sijmonsz, overleden > 1553

 

Bronnen: 1) oudsoetermeer.nl, 2) Slagturven in Zegwaart. Aangiften door de turfstekers waar en hoeveel zij hebben geslagturfd, 1520 – 1567. Ronald Grootveld, Zoetermeer 2004, 3) Bewerking van het Morgenboek Zegwaart van 1531 (GA Zoetermeer – PB Zegwaart inv. 506), Teun van der Vorm (versie 0.3 d.d. 26-8-2004), 4) hogenda.nl, 5) 10e penning Berkel 1544, F.J.A.M. van der Helm, 6) Kohieren van de 10e penning van Berkel & Rodenrijs (1544, 1553 en 1556), Teun van der Vorm (versie 3.0; juni 2012)

In het morgenboek van Zegwaart uit 1531 is opgenomen: Vranck Sijmon tot Berkel 4 h.

In het overzicht van aangiften door de turfstekers is geregistreerd:

  • 1541: Vranck Sijmonz twe hont lants, oost Gerrijt Pietersz ende west Heijnrick Claesz Leu. Noch diezelve vier hont lants, oost Adrijaen Symonsz Gorter en de west Jan Jansz, borge Jorijs Vranckez,
  • 1546: Vranck Sijmonsz twe hont lants, oost Gerrijt Pietersz, west Heijnrick Claesz Leu. Noch diezelve vier hont lants, oost Adrijaen Symonsz Gorter, west Jan Jansz, borch. Noch diezelve andrhalf hont lants, oost Claes Wil, west Claes Jan, borch Willem Cornelisz Backer

In de 10e penning van Berkel uit 1544 is opgenomen: “item Vranck Sijmonsz iii mgen xi £, noch een mgen iii pont, noch v ½ mgen i ½ ht die mgen xxxvii ste, noch xvii mgen verdolven venen die mgen xviii stuuers”.

In kohier van de 10e penning van Berkel uit 1553 is opgenomen:

  • Item Vranck Sijmonsz ghehuijert van Sint Urselen binnen Delft 3 m. die margen voir 4 LH. Noch den selfden gehuijert van Jan Willemsz tot Berckel 10 h. lants den hoop voir 8 LH. Noch den selfden 6,5 m. ende 1,5 h. zijn eijgen toebehorende getaxseert die margen voir 4 LH. Noch den selfden 17 m. zijn eijgen toebehorende eensdeels verdolven getaxseert die margen voir 2 car. gld,
  • Noch den selfden (Pouwels Jacobsz) gehuijert van Vranck Sijmonsz. tot Berckel 11 h. lants den hoop voir 6 LH,
  • Item Vranck Sijmonsz. huijs sonder erff geschadt voir 4,5 LH.

 

Kinderen:

Jacob Vrancken

Sijmon Vrancken. Gehuwd met Ariaentge Jans