Else, Reijnier Henricxse den (ca. 1660-1724)

Reijnier Henricxse den Else, zoon van Hendrik Hendricksen den Elsen, geboren ca. 1660, overleden 18 april 1724 (#) en begraven 22 april 1724 in de Joriskerk (#) te Amersfoort

Gehuwd op 29 april 1684 voor het gerecht te Amersfoort (get: broeder Anthonij Henricxsen, vader Arien Pontman) (#) met

Maritie Ariens Pontman, dochter van Arien Jansz Pontman en Lambertje Henricxs, geboren ca. 1660, overleden < 3 oktober 1704

Ondertrouwd op 3 oktober 1704 en gehuwd op 19 oktober 1704 te Amersfoort met

Jannetje Peters, geboren ca. 1655, overleden > 19 oktober 1704. Ondertrouwd op 2 februari 1678 en gehuwd op 24 februari 1678 te Amersfoort met Geurt Hendricksen Mol, zoon van Henrick Geurtsen, gedoopt 22 maart 1633 te Amersfoort, overleden < 19 april 1695. Ondertrouwd op 19 april 1695 en  gehuwd op 5 mei 1695 te Amersfoort met Adam van Westerveld, overleden 1695-1699. Ondertrouwd op 10 maart 1699 en gehuwd op 3 april 1699 te Amersfoort met Hannes de Wit, overleden 1699-1704

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 13 augustus 1686 compareren Johan Schreuijer als man en voogd van Jacobje Henricx wonend te Amersfoort, Henrick Henricks wonend te Amersfoort, Reijnier Henricks wonend te Amersfoort, tevens comparerend voor hun volle broers Anthoni Henricks en Jan Henricks, allen volle broers van Pieter Henricx, voorleden sondag verongelukt. Tevens compareert Grietje Henricx, zij is een halve zuster van de overledene. Zij compareren voor zichzelf en elkaar en als mede-mombers en bloedvoogd over Haesje Henricx, zijn onmondige zuster, terwijl Anthoni Jans Henricx namens hun zuster Jannetje Henricx, wonend te Rotterdam, gemachtigd is. Allen als erfgenamen van hun overleden broer Pieter Henricxs en machtigen Anthoni Henricx, hun oudste broer, en Johan Schreuijer en Jan Henricx om voor hen te compareren voor de Heeren Bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam, en te ontvangen de gagie die hun overleden broer, die onlangs uit Indie was gekomen, volgens zijn rekeningen en boeken nog tegoed heeft.

Op 13 december 1697 verkoopt Jacobus van Schachen, notaris en procureur te Naarden, en zijn vrouw Johanna Deliana d’Albagh aan Rijck Peterszn, bombazijnwerker en zijn vrouw Maria Jans van Drieweecken, burgers, een huis, hof en hofstede, staande en gelegen in de Muurhuizen of Breestraat uitkomende in de Kromme Elleboogsteeg en bewoond wordende door Reijnier den Elsen.

 

Uit dit huwelijk:

Geertruijdt den Else

Hendrickje Reijers ten Else, geboren ca. 1690, overleden 24 juni 1766 te Amersfoort. Gehuwd op 4 februari 1716 te Amersfoort met Jan Reijnersz Ouwerkerk, zoon van Reijnier van Ouwerkerk en Lijsbeth Smitsen, gedoopt 23 oktober 1694 te Amersfoort, begraven 25 oktober 1766 te Amersfoort