Elsen, Hendrik Hendricksen den (->1663)

Hendrik Hendricksen den Elsen, zoon van Hendrick den Elsen, overleden > 10 mei 1663

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 13 augustus 1686 compareren Johan Schreuijer als man en voogd van Jacobje Henricx wonend te Amersfoort, Henrick Henricks wonend te Amersfoort, Reijnier Henricks wonend te Amersfoort, tevens comparerend voor hun volle broers Anthoni Henricks en Jan Henricks, allen volle broers van Pieter Henricx, voorleden sondag verongelukt. Tevens compareert Grietje Henricx, zij is een halve zuster van de overledene. Zij compareren voor zichzelf en elkaar en als mede-mombers en bloedvoogd over Haesje Henricx, zijn onmondige zuster, terwijl Anthoni Jans Henricx namens hun zuster Jannetje Henricx, wonend te Rotterdam, gemachtigd is. Allen als erfgenamen van hun overleden broer Pieter Henricxs en machtigen Anthoni Henricx, hun oudste broer, en Johan Schreuijer en Jan Henricx om voor hen te compareren voor de Heeren Bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam, en te ontvangen de gagie die hun overleden broer, die onlangs uit Indie was gekomen, volgens zijn rekeningen en boeken nog tegoed heeft.

 

Uit een 1e huwelijk:

Grietje Henricx

Uit een 2e huwelijk:

Jacobje Hendricks den Else, overleden > 15 februari 1721. Gehuwd met Jan Harmensz Schruijer, lakendrapier, overleden 1694-1695. Ondertrouwd op 4 januari 1695 en gehuwd op 22 januari 1695 voor het gerecht (get: stiefvader Gerrit Theunisz, moeder Marritje Elberts) en op 21 januari 1695 RK Kromme Elleboog te Amersfoort met Elbert Aertsz van de Vegt, schippersknecht, overleden < 30 oktober 1715

Anthonij Henricksz den Else. Ondertrouwd op 16 april 1663 en gehuwd op 10 mei 1663 te Amersfoort (get: vader Hendrick Hendricksen, Aaltje Cornelis namens ouders) met Willemtje Cornelis

Hendrik Hendriksz den Else, overleden 1673-1678. Gehuwd op 16 augustus 1668 RK ’t Zand te Amersfoort met Aeltjen Hendricks

Reijnier Henricxse den Else

Jan Henricksz den Else

Pieter Henricksz den Else, overleden 11 augustus 1686

Jannetje Hendricks

Haesje Henricx