Eijndhoven, Gerrit Petersz van (-1586/89)

Gerrit Petersz van Eijndhoven, brouwer, schepen van Wijk bij Duurstede (1574, 1586), zoon van Peter Gerritsz van Eijndhoven, overleden 1586-1589

Gehuwd met

Cornelia Henrick Thomas, overleden 1605-1606

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00001_51A-B. Nadere Toegang op inv.nr 51A-B uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1). P. Heijmans, z.j. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00001_51E. Nadere Toegang op inv.nr 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1). P. Heijmans, z.j. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_1. Nadere Toegang op inv. nr. 1 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). A.A.B. van Bemmel, Februari 2018, 8) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 9) hogenda.nl, 10) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), 11) Utrechtse Parentelen voor 1650, deel 2, Kemp, Verhoef, Van Wijngaarden. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2011, 12) Parenteel Van Eyndoven (Utrecht – Culemborg – Wijk bij Duurstede), Casper A. van Burik. In: Utrechtse parentelen voor 1650, deel 2. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2011

Op 11 december 1564 is Gerrit Petersz van Eijndhoven brouwer belender aan een huijs in de Afterstraet te Wijk bij Duurstede.

Op 11 juli 1566 transporteert Gerrit Jansz Schakel x Jannetge Cornelis Claesdr erfpacht van 6 morgen te Wijck op Gerrit Petersz van Eijndtoven: 2 morgen, 11 hont opte Olmen, 8 hont opte Olmen, 5 hont opte Olmen. Voor Gerrit Petersz voorschreven zegelt de officiaal.

In het overzicht uit 1568 van de mergentalen gelegen inde gerechte van Wijck buijten de stadt is vermeld: Gerrit Petersz van Eijndthoven van Frans Cornelisz zess mergen twee
hondt ende van Droeffelaer dardalve mergen = acht morgen v hont.

Op 6 oktober 1582 verkoopt Gerrit Petersz van Eijndoven een losrente brief van 51 Carolus gld. 18 st. en 6 pen. aan Mr. Cornelis Cuijck, advocaat te Utrecht.

Op 4 september 1590 verkoopt Cornelia Gerrit Peters weduwe 2 morgen bouwland aan de Parsdijck aan Claes Dirckss van Smacht.

Op 10 mei 1605 wijzigt Cornelia Heijndrick Thomessdr, weduwe van Gerrit Peterss van Eijndoven, haar testament.

Op 11 augustus 1606 overmits testamentaire dispositie van zal. Cornelia Henrick Thomasdr, wedue Gerrit Petersz van Eijndtoven, nu: Jacob Gerritsz van Eijndtoven haar zoon 8 hont + 5 hont op de Olmen te Wijck: 8 hont bo Adriaen Aertsz nu Claes van Schevichovens erfg. + St Thomasaltaer in de kerk van Wijck, ben Gijsbert Schayen erfg.; 5 hont bo Vicarie St Aechtenaltaer in de kerk van Wijck, ben weleer Jan Hugen en nu Willem Jansz a/d Overdijck, Deze partijen zijn gesplit van 6 morgen die weleer Henrick Gerritsz zijn broeder aen 4 stucken in erfpacht kreeg van Oudmunster / f.ccxii ev. Op 19 april 1613 na opdracht van Jacob Gerritsz van Eijndtoven nu Huijbert Gerrits van Eijndhoven zijn broeder.

Op 5 december 1627 bekent Anna van Cuijck, dochter van Henrick Thomasz van Cuyck zaliger, verkocht te hebben aan Frederick Hoevenaer, een grafstede, daer Peter Gerritsz en Hillichgen Cuijl zaliger in begraven zijn met een grauwen sarcksteen daer de wapens van Peter Gerritsz en Hillichgen Cuijl opgehouwen zijn, liggende in het middelpart van de Sint Barbarakerk te Culemborg, haar comparant aanbestorven van haar grootvader Geerit Petersz zaliger, die den oudsten zoon van Peter Gerritsz en Hilleken Cuijl.

 

Uit dit huwelijk:

Henrick Gerritsz van Eijndhoven, oliemolenaar te Culemborg, overleden > 8 december 1591. Gehuwd met Marrigje Jans van Cuijck

Jacob Gerritsz van Eijndhoven

Hubert Gerritsz van Eijndhoven, schoenmaker, burgemeester (1619, 1628), potmeester (1620) en schepen (1593, 1603, 1622) van Wijk bij Duurstede, overleden 1629-1630. Gehuwd met Mechtelt Hendricks, overleden > 15 februari 1624

Steven Gerritsz van Eijnthoven, brouwer, kameraar (1603), begraven 1626-1627 in de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede. Gehuwd met Marrichje Gerrits Helberch, dochter van Gerrit Aelberts Helberch en Geertgen Wouters

Petertje Gerrits van Eijndhoven, overleden 1626-1627. Gehuwd in februari 1607 te Wijk bij Duurstede met Cornelis Henricksz van Ommeren, brouwer, burgemeester van Wijk bij Duurstede (1613), zoon van Henrick Aertsz van Oemeren en Johanna van Welij, overleden 1614

Grietgen Gerrits van Eijndhoven

7  (?) Gijsbert Gerritsz van Eijndhoven