Cluetinck, Willem Gerritsz (ca. 1500-1553/62)

Willem Gerritsz Cluetinck, zoon van Gherit Cluetinck en Janneke NN, geboren ca. 1500, overleden 1553-1562

Gehuwd met

Henrickgen Willem Henricks, dochter van Willem Henrick op Leuterveldt

Gehuwd met

Elisabeth Jacob Hermans de Wijs, dochter van Jacob Hermansz de Wijs en Elsje Vernoij, overleden > 6 november 1590

Gehuwd met

Pelgrom Jansz van Velpen, zoon van Jan Pelgrumsz van Velpen en Marrigen NN, overleden 1608-1617

Uit dit huwelijk:

Willem Pelgromsz van Velpen, overleden 1625-1626. Gehuwd met Grietgen Gerrits van Eijndhoven, dochter van Gerrit Petersz van Eijndhoven en Cornelia Henrick Thomas, overleden > 12 juni 1629

Jacob Pelgromsz van Velpen, overleden > 18 mei 1633. Gehuwd met Gerrichgen Gijsberts van Schaijck, dochter van Gijsbert Gosensz van Schaijck en Merrichgen Jans With, overleden 1633-1642

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_30. Nadere Toegang op inv. nr 30 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff, Kees van Schaik. Houten, historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2008, 6) hogenda.nl, 7) Repertorium op de lenen en tijnsen van de Proosdij ten Dom, 1174-1660, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11, Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010

Op 22 november 1525 is Willem Gerrits, gehuwd met Henrickgen Willem Henrick op Leuterveldtsdr, beleend door de Kapittel van Sinte Marie met 20 morgen te Rijn- en Goijwaarts in den Domprooste gerechte van Overlangbroek die Willem Henrickx lest had, strekkende van de Goijerwetering tot in de Amerongerwetering, of de Achterwech. Op 2 december 1534 Willem Gerrits Cluetinck, in 1536 Willem Gerritsz. Op 15 september 1564 Pelgrum Jansz, 20 morgen in Overlangbroek ‘et ipsius uxor quondam relicta Wilhelmi Cleutinck in pactu habuit’ (die de weduwe vanWillem Cluetinck in pacht had), in 1580 Pelgrom Janss won. onder Wijck, in 1592 Willem Pelgroms van Velpen na Pelgrum Jansz van Velpen zijn vader, met accoord over spaensche, engelsche en andere soldaten. Vanaf 1600 is het niet meer in de familie.

In de blaffart van de oudschilden der landen gelegen onder de Jurisdictie der stadt Wijck bij Duurstede uit 1536/1540 is:

  • onder de vreijheijt van Wijck: Willem Cleutingh gebruiker van 5½ morgen voor hemzelf,
  • Landen die gebruijkt worden bij den genen die aanden Overdijk, Leuterveld ende inden Melkwegh wonende sijn: Willem Cleutingh als gebruiker van 6 morgen van de weduwe van Jan van Wijck, en Willem Cleutingh met St. Anna broederschap te Doorn 10 mergen,
  • Uitterweerden gelegen inden geregte van Wijck die gebruijkt worden bij dieversche personen soo hier nae volgt: Willem Cleutingh, Peter Geurts en Cornelis Henrickx als gebruiker van 29 morgen van de kinderen van Lockhorst.

Op 8 juli 1545 betaalt Willem Cluetinck int Wijckxe gerecht tienden van de Dom in Langbroek. Borgen Roeloff Corsgens en Jan Goertsz.

Opmetingen Lekdijk:

  • 159: 29 mei 1553 Willem Cluetinck en erfgenamen van Claes van Lockhorst 3 morgen hoefslag in Nederlangbroek, M Evert Goes,
  • 196: 8 juni 1562 geheel alsvoren, M voor het deel van Joost van Vulpen nu: wedue van Willem Cleuting.

Op 12 mei 1573 is Pelgrim Jansz van Velpen beleend met 8 morgen met timmering, bepoting en toebehoren in Cothen, genaamd Breevoet, belast met 2 schelling 4½ penning, te komen op Willem, zijn oudste zoon bij Elisabeth, dochter van Jacob de Wijse, die dan voor Jacob Pelgrimsz, diens broer, zal belasten met ƒ 1100.- Karolus.

Op 1 oktober 1590 Frans Willemsz Cluetinck, Jacob Gerritsz van Eijndhoven x Henricksken Willem Cluetincksdr erfgenamen van zaliger Willem Cluetinck hun vader en voor de helft erfgenamen van Elisabeth Jacob Herman de Wijsendr hun moeder – versus Pelgrum van Velpen gedaagde; genoemd o.a. de Brevoet.

 

Uit het 1e (?) huwelijk:

Betgen Willems Cleuting

Uit het (?) 2e huwelijk:

Frans Willemsz Cluetinck, overleden > 13 april 1597. Gehuwd met Aelbertge Peters Aelberts

Henrickgen Willems Cluetingh