Dirck Jansz, Jacob (-<1505)

Jacob Dirck Jansz, zoon van (?) Dirck Jan Dircxz, overleden < 9 augustus 1505

Gehuwd met

Maritgen NN, overleden 1520-1526

Gehuwd met

Jan Adriaensz

 

Bronnen: 1) Westlandse Valcken en de jacht, W. Wijnaendts van Resandt. In: Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, ‘s-Gravenhage 1985, 2) jacobs-schumacher.eu, 3) Westlandse Valcken en de jacht. In: De Nederlandsche Leeuw, jg. 105 (1988), 4) hogenda.nl, 5) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 6) Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c.a., J.C. Hoek. In: Ons Voorgeslcaht, jrg. 43 (1988)

Op 30 december 1471 gebruikt Jacob 7 morgen land in Monsterambacht.

Jacob betaalt vanaf 1476 renten aan de Heilige Geestmeesters.

Op 24 januari 1477 verkoopt Machtelt, weduwe van Daniël, aan Jacob Dircxz ½ morgen land, gemeen met haar zelf in 7 morgen te Monster, belend ten westen Aechte, weduwe van Jan Martijnsz en haar kinderen, ten zuiden de Gantel, ten oosten de regulieren te ‘s Gravenzande, ten noorden de dijk, in zijn geheel belast met 7¾ pond per jaar.
Op 10 maart 1477 verkoopt hij 11 hond 25 gaerden land in Poeldijk aan de Heilige Geest.
Op 4 mei 1477 verkoopt Wolfairt Daniëlsz aan Jacob Dircxz 7 hond land, gemeen in 7 morgen te Monster met Machtelt, weduwe van Daniël, belend en belast als in de vorige acte.

Op 9 augustus 1505 verkoopt Maritgen Jacob Dircksz weduwe, met haar voogd Claes Jacobsz, een rente verzekerd op 5 morgen land, genaamd Renen, in het ambacht van Pijnacker.

Maritgen pacht vanaf 1516 land van de abdij Leeuwenhorst.

Op 8 februari 1521 is Eewout Jacobsz beleend met 8 hond land in Monster belast met 11 schelling per jaar ten behoeve van de hof van Voirne, na kwijtschelding van verzuim. Op 4 februari 1529 Tonis Jacobsz na overdracht door Euwout Jacobsz en draagt het leen over aan zijn broer Claes Jacobsz.

Op 8 september 1527 oorkonden schepenen te Monster dat Claes Jacobsz en Aernt Jacobsz uit de nalatenschap van hun ouders ontvangen 7 morgen land aldaar in de woning van hun ouders. Claes krijgt de 1½ morgen, omdat de 7 morgen van Aernt belast zijn met 4% pond hollands per jaar, die zijn deel aan Claes verkoopt.

 

Uit dit huwelijk:

Aernt Jacobsz

Ewout Jacobsz, overleden 1529-1532. Gehuwd met Lijsbeth Pieters, overleden ≤ 1542

Claes Jacobsz

Anthonis Jacobsz, overleden < 19 oktober 1543. Gehuwd met Trijntgen Adriaens