Dijck, Jacob Dircxz (-<1520)

Jacob Dircxz van Dijck, leenman van Lek en Polanen, zoon van (?) Dirck Claesz van Dijck, overleden > 1473

 

Bronnen: 1) Van Adrichem. Een generatieopvoering en een nog bloeiende tak, E. van Adrichem en R. C. C. de Savornin Lohman. In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang XLIII, no. 2, februari 1988, 2) hogenda.nl, 3) Van Dijck van Adrichem, Mr. J.J.F. Lots. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 43 (1988), 4) Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, en op het eiland IJsselmonde en in de Lek, ca. 1290-1650, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989), 5) Repertorium op de lenen van Capelle aan den IJssel, 1360-1700, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 18 (1963)

NB: Er is geen direct bewijs dat Dirck Claesz van Dijck de vader is van Jacob Dircxz van Dijck. Dit is puur gebaseerd op naam en tijd. Bovendien komen zij voor op verschillende plaatsen, Jacob in Ruiven en Ackerdijk, Dirck in Wateringen.

In 14.. zijn Lou Gherritsz en Jacob van Diick beleend door de Abdij van Egmond met 10 morgen op de Schie. In 1465-1466 Claes Dircz. In 1470-1471 Lou Gerijtsz en Claes Mathijsz en Jacop van Dijck op Ruven. In 1472-1473 Lou Gerijtsz en Claes Matthijsz op Ruven.

Op ..-.-14.. is Jacob Dircxz op te Schie beleend met 4 morgen land in de hoeve van Warmond, vermeld 1473. Op 4 juni 1510 Pieter Dircxz bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz.

 

Kinderen:

Dirck Jacobsz van Dijck