Dijck, Dirck Jacobsz van (-1509/10)

Dirck Jacobsz van Dijck, zoon van Jacob Dircxz van Dijck, geboren te Ackersdijk, overleden 1509-1510

Gehuwd met

Margriete NN, overleden > 1532

 

Bronnen: 1) Van Adrichem. Een generatieopvoering en een nog bloeiende tak, E. van Adrichem en R. C. C. de Savornin Lohman. In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang XLIII, no. 2, februari 1988, 2) hogenda.nl, 3) Van Dijck van Adrichem, Mr. J.J.F. Lots. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 43 (1988), 4) Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, en op het eiland IJsselmonde en in de Lek, ca. 1290-1650, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989), 5) Reportorium op de lenen van Capelle aan den IJssel, 1360-1700, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 18 (1963), 6) Het verzweerboek van het Hof van Delft, gemaakt in 1532, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 41 (1986)

NB: Verschillende genealogieën op internet geven Anthonis Dirc Jan Casusz en Wijve NN als ouders van Margriete. Het is mij niet duidelijk waar dat op gebaseerd is.

Op 5 juli 1481 koopt Dirck van Alijt Jan Roen weduwe de helft van 3 morgen land, geheten de Huetcamp en gelegen in het Abdissenrecht van Rijnsburg. Op 16 maart 1493 vervreemdt Dirc Jacopsz van Ackersdijck het land.

Op 1 augustus 1482 is Dirck beleend met 7½ morgen land in Schieambacht, leenroerig aan de hofstad van Capelle aan de IJssel, na overdracht door Jan Claesz van Vorenbroeck, die het leen aangekomen was bij dode van zijn vader Claes Jansz. Dit leen is op 25 augustus 1505 in handen van Louris Pietersz.

In 1502 (1501 st.cur.holl.) is Dirck Jacobsz van Dijck in een procedure verwikkeld met Dirck Eliasz.

Op 4 juni 1510 is Pieter Dircxz beleend met 4 morgen land in Ruiven in de hoeve van Warmond, bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz.

In de rekeningen van de Abdij van Egmond voor erfhuur in Delfland is vermeld dat voor 4 morgen in Schieveen is betaald:

  • vóór 1520: Jacop van Dijck,
  • 1520: Dirck van Dijck bij dode van zijn vader; hij bruikt zelf,
  • 1527: Dirck Jacobsz van Dijck,
  • 1529: Dirck Jacobsz. van Dijck,
  • 1536: Dirck Jacobsz van Dijcken weduwe, Pieter en Antoenis, haar kinderen,
  • 1562: Dirck Jacobsz van Dijcke weduwe, Pieter en Anthonis, haar kinderen,
  • 1567: Jan Pietersz. i.p.v. Pieter Dirckz. erfgenamen en Anthonis van Dijck.

Lots (1988) vermeld daarover: Bedacht dient te worden, dat de rekeningen geen inzicht bieden met betrekking tot de vraag of de erfhuurbetalers nog in leven zijn. Voor de abdij was het alleen van belang, dat de erfhuur werd betaald en niet of de betaler nog leefde.

In 1532 is vermeld in het verzweerboek van Hof van Delft onder de hoefslag van de Leehove, waar van elke morgen 6 pond schot wordt betaald: Margriete, weduwe van Dirck van Dijck, met haar kinderen 5½ morgen land, geërfd van haar man 22 of 23 jaar geleden.

 

Uit dit huwelijk:

Pieter Dircksz van Dijck, overleden < 1567

Anthonis Dircksz van Dijck