Dijck, Dirck Jacobsz van (-1509/10)

Dirck Jacobsz van Dijck, zoon van Jacob Dircxz van Dijck, geboren te Ackersdijk, overleden 1509-1510

Gehuwd met

Margriete Anthonis, dochter van Anthonis Dirc Jan Casusz en Wijve NN, overleden > 1532

 

Bronnen: 1) Van Adrichem. Een generatieopvoering en een nog bloeiende tak, E. van Adrichem en R. C. C. de Savornin Lohman. In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang XLIII, no. 2, februari 1988, 2) hogenda.nl, 3) Van Dijck van Adrichem, Mr. J.J.F. Lots. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 43 (1988), 4) Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, en op het eiland IJsselmonde en in de Lek, ca. 1290-1650, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989), 5) Reportorium op de lenen van Capelle aan den IJssel, 1360-1700, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 18 (1963), 6) Het verzweerboek van het Hof van Delft, gemaakt in 1532, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 41 (1986)

Op 5 juli 1481 koopt Dirck van Alijt Jan Roen weduwe de helft van 3 morgen land, geheten de Huetcamp en gelegen in het Abdissenrecht van Rijnsburg. Op 16 maart 1493 vervreemdt Dirc Jacopsz van Ackersdijck het land.

Op 1 augustus 1482 is Dirck beleend met 7½ morgen land in Schieambacht, leenroerig aan de hofstad van Capelle aan de IJssel, na overdracht door Jan Claesz van Vorenbroeck, die het leen aangekomen was bij dode van zijn vader Claes Jansz. Dit leen is op 25 augustus 1505 in handen van Louris Pietersz.

In 1502 (1501 st.cur.holl.) is Dirck Jacobsz van Dijck in een procedure verwikkeld met Dirck Eliasz.

Op 4 juni 1510 is Pieter Dircxz beleend met 4 morgen land in Ruiven in de hoeve van Warmond, bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz.

In 1532 is vermeld in het verzweerboek van Hof van Delft onder de hoefslag van de Leehove, waar van elke morgen 6 pond schot wordt betaald: Margriete, weduwe van Dirck van Dijck, met haar kinderen 5½ morgen land, geërfd van haar man 22 of 23 jaar geleden.

 

Uit dit huwelijk:

Pieter Dircksz van Dijck, overleden < 1567

Anthonis Dircksz van Dijck