Dijck, Dirck Claesz van

Dirck Claesz van Dijck, zoon van Claes Ghijse Gerrit van Dijcxz

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de hofstad van der Wateringe, 1299-1770, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 21 (1966 ), jrg. 43 (1988), 3) Van Dijck van Adrichem, Mr. J.J.F. Lots. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 43 (1988)

Op ..-.-1… is Dirck Claesz beleend met 2½ morgen 40 gaarden land op Wolbrantsloot in Wateringen.  Op ..-.-1… Jan Aem Heynricxzoonsz, zwager van Pieter Gerritsz.

 

Kinderen:

1  (?) Jacob Dircxz van Dijck