Dijck, Huijbert Rutgersz van (-<1663)

Huijbert Rutgersz van Dijck, zoon van Rutger Gijsbertsz van Dijck en Marrichgen Huberts de Beer, overleden < 13 februari 1663

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 13 februari 1663 compareert Anthonia Rutgers van Dijck, huijsvrouw van Dirck Salomonsz van Arnhem. Zij benoemt tot haar erfgenamen Oth Adriaensz van Driebergen, zoon van haer saliger overleden jongste suster Ghijsbertgen Rutgers verweckt aen Adriaen Otten van Driebergen, Trijntgen Rutgers van Dijck en Metgen Rutgers van Dijck, susters, de tsamenlijcke kinderen van Huijbert Rutgersz van Dijck, de tsamenlijcke kinderen van Aert Rutgersz van Dijck en Sijken Anthonis Baers, dogter van Trijntgen Rutgers voornoemd.

Op 8 mei 1665 procureren de erven Anthonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonsz van Arnhem, Peter Jansz van Resant weduwenaar van Metgen Rutgers van Dijck zuster wonende De Bilt, zijn kinderen, Trijntgen Rutgers van Dijck zuster weduwe Anthonis Baers wonende De Bilt, de kinderen van Aert Rutgerss van Dijck broer zijnde Thonis Aertss van Dijck, Steven Aertss van Dijck, Cornelis Aertss van Dijck, Ghijsbert Aertss van Dijck, twee onmondige kinderen bijgestaan door hun moeer Maijchgen Adriaens weduwe Aert Rutgerss van Dijck wonende Driebergen, Thonis Cornelisz Baers gehuwd met Geertgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, Bastiaen Jacobsz gehuwd met Jannichgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, en Gijsbert Willemsz Gruijter gehuwd met Trijntgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende Montfoort, Anthoni Houtman notaris ’s hoffs van Utrecht om voor het gerecht van Utrecht een huis c.a. en 2 kameren te transporteren ten behoeve van Johan de Vrij te Utrecht, een huis c.a. ten behoeve van Joost Cornelisz int Velt, een huis c.a. ten behoeve van Cornelis van Lottum en een huis c.a. ten behoeve van Caspar Jansz Lemmen, schilder te Utrecht en kamer ten behoeve van Conde Adamss. De huizen zijn openbaar verkocht Dirck Salomonsz van Arnhem, in leven timmerman te Utrecht.

 

Kinderen:

Rutger Huijbertsz van Dijck. Gehuwd met Gijsbertge Rutten

Geertgen Huijberts van Dijck

Jannichgen Huijberts van Dijck

Trijntgen Huijberts van Dijck, overleden 5 oktober 1693 te Leiden. Gehuwd met Gijsbert Willemsz Gruijter, overleden 1719 te Montfoort