Dijck, Ghijsbert Rutgersz van (->1600)

Ghijsbert Rutgersz van Dijck, zoon van Rutger van Dijck en Heijltje NN, overleden > 1600

Gehuwd met

Trijntje Henrickx, dochter van Henrick NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_16. Nadere Toegang op inv. nr. 16 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_18. Nadere Toegang op inv. nr. 18 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr. 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 1 juli 1578 Ghijsbert Rutgersz van Dijck x Trijntje, enige erfgenaam van zaliger Aert Henrickx zijn overleden huijsvrouwen broeder (bij die huisvrouw kinderen) verteeg ten behoeve van Geertruijt Adriaen Willems van de Berchsdr, Aerts weduwe.

In 1582 / 1585 is in het overzicht van geestelijke goederen te Werkhoven vermeld onder Vicarije opt huijs te Beverweerd: possesseur heer Henrick Rensink won Ludich en organist aldaer: 2 hoeven lants gelegen opte Woerd gerecht Driebergen, gebruikt Gijsbert Rutgersz en 3 m te Werkhoven gebruikt Splinter Hermansz.

Op 19 mei 1584 staat Ghijsbert Rutgersz van Dijck wonend Driebergen, borg voor Thonis Rutgersz zijn broer t.b.v. Gijsbert Willemsz Stael wonend tSeijst om 12 mudden rogge te leveren.

Op 11 april 1595 transporteert Willem Gijsbertsz, zoon van Gijsbert Ruttens aan Jan Strick een rentebrief van 400 pont verzekerd op land in Doorn, voor 322 pont 3 sch 6 duijt.

In 1600 is in het register van Oudschildgeld van Driebergen is Gijsbert Rutgersz opgenomen als gebruiker van grond op Novalia onder Driebergen opgetekend.
Eveneens in 1600 is in het register van Oudschildgeld van Darthuizen opgenomen Gijsbert Rutgersz te Driebergen als eigenaar van 3 morgen.

 

Uit dit huwelijk:

Rutger Gijsbertsz van Dijck

Willem Gijsbertsz