NN, Henrick

Henrick NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_18. Nadere Toegang op inv. nr. 18 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr. 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 1 juli 1578 Ghijsbert Rutgersz van Dijck x Trijntje, enige erfgenaam van zaliger Aert Henrickx zijn overleden huijsvrouwen broeder (bij die huisvrouw kinderen) verteeg ten behoeve van Geertruijt Adriaen Willems van de Berchsdr, Aerts weduwe.

Op 22 maart 1583 Adriaen Dirckx Schaep borger Utrecht x Geertruijt Dirckx tevoren weduwe van zaliger Aert Henrickx versus Aelbert Heijmansz x huijsvrouw, tevoren weduwe van zaliger Lenaert Henrickx t’exploit aangenomen hebbend van Henrick Evertsz voor henzelf en als voogd van zijn broers en zusters en vervangende Jan Eelgisz mede voogd van dezelve kinderen, als geinstitueerd erfgenamen van Aert voorschreven in hun vaders plaats; Aert stierf en liet na Catharina zijn zuster, huisvrouw van Gijsbert Rutgersz en de kinderen van Evert Henrickx zijn broer etc.

 

Kinderen:

Aert Henricksz, overleden 1569-1578. Gehuwd met Geertruijt Adriaen Willems van de Berch

Trijntje Henrickx