Croft, Jan Dircsz uten (->1424)

Jan Dircsz uten Croft, zoon van (?) Dirc uten Croft, overleden > 8 oktober 1424

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt (deel I), Dr. P.C.J. van der Krogt. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999), 3) Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 46 (1991), 4) Inwoners van De Lier in 1418, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984), 5) De leenkamer van de hof te Wassenaar, 1226-1744, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 33 (1978) en jrg. 41 (1986)

NB: Er is geen bewijs dat Dirck uten Croft afstamt van Jan Dircsz uten Croft. Dit is puur gebaseerd op de naam.

Op 16 augustus 1403 verkoopt Coenraet Bartoutsz, die men Lemmel pleegt te noemen, aan Willem de bastaard van Oestervant, een woning met 9½ morgen land in de Liere, verpacht aan Jan Dircsz uten Croft tegen 34 pond hollands per jaar en belast met een jaarrente van 4 oude schilden, te aanvaarden na zijn dood, waarvoor Willem hem een schuldbrief, die hij had op het veer te Vlissingen, hem aangekomen van Gherijt van der Coulster Claesz, zwager van de verkoper en gekocht van de erfgenamen van wijlen Lise, verkopers vrouw, en van de graaf van Hollant, kwijtscheldt. 

Op 10 maart 1406 is Jan uter Croft belender ten zuiden van 16 morgen land in de ambacht van de Lijer.

Op 23 december 1408 is Johan van Croft belender ten westen van 3 morgen land te Naeldwijc.

Tijdens de oorlog tussen gravin Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren, wordt door de eerste een groot aantal van haar onderdanen opgeroepen om zich te Rotterdam te melden om aan hun militaire verplichtingen te voldoen. Deze stad is namelijk haar voornaamste basis in de strijd tegen haar oom, die vanuit Dordrecht opereert. De animo om te komen was niet overal even groot en in de Lier was deze zelfs uitgesproken slecht, zoals blijkt uit een op 5 mei 1419 overgelegde lijst van mannen, die niet aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Het betreft: Heijnric Jansz, Jan van Croft, Aernt Doedenz, Jan Vleermansz, Claes Doedenz, Floris Woutersz, Dirc Vleermansz, Jacob Willemsz, Heijnric Willemsz,
Floris Florisz, Dirc Spronc en Jan Broot.

Op 8 oktober 1424 is Jan van Croft c.s. belender ten noorden van 10 morgen land in het ambacht van de Lier.

 

Kinderen:

1  (?) Dirck uten Croft