Croft, Dirck uten (-<1466)

Dirck uten Croft, zoon van (?) Jan Dircsz uten Croft, overleden < 12 mei 1466

Gehuwd met

Fije NN, overleden > 12 november 1472

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt (deel I), Dr. P.C.J. van der Krogt. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999), 3) Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, C. Hoek. In: Jaarboek Ons Voorgeslacht 1961, 4) Het bezit in Delfland van de Duitse Orde, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 47 (1992), 5) De goederen van de Heilige Geest te De Lier, K.F. van Dijk. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 34 (1979)

NB: Er is geen bewijs dat Heijnric en Jan broers zijn en afstammen van Dirck uten Croft en Fije NN. Dit is puur gebaseerd op de naam.

Van 1448-1452 betaalt Dirc van Crof 3½ Wilhelmus schild voor 4½ morgen land in de Commandeurspolder onder Maasland.

Oude Dirc uten Croft schenkt aan de Heijligen Geest 2 hond 8 roeden land, waarop vroeger Jutte Claes Pouwelsz woonde en nu Florijs Jacobsz, bij Robarts poort, belast met een rente van 2 sc. t.b.v. het kapittel te Naaldwijk en nog 2 hond aldaar, op de zelfde wijze belast.

Op 12 mei 1466 is Fije Dirck van den Croften weduwe genoemd als belender ten noorden van 1½ morgen in de Honderd Morgen en op 12 november 1472 als belender ten noorden van 3 morgen pachtland in de Honderd Morgen, beiden te De Lier.

 

Kinderen:

1  (?) Heijnric Dircxz van der Croft, overleden > 22 januari 1469

2  (?) Jan Dircxz van der Croft