Croft, Dirc uten (->1384)

Dirc uten Croft, overleden > 27 april 1384

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt (deel I), Dr. P.C.J. van der Krogt. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999), 3) Ingezetenen van ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 44 (1989), 4) Acten betreffende Delfland, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 52 (1997)

NB: Er is geen bewijs dat Jan Dircsz uten Croft afstamt van Dirc uten Croft. Dit is puur gebaseerd op de naam.

Op 8-9 maart 1369 verklaren te ‘s-Gravenhage onder andere Heijnric van der Crocht en Dirc van Croft.

Op 27 april 1384 oorkonden schepen van Monster dat Dirc uten Croft en Willem Lauwersz verkopen aan Claes Jacobsz een jaarrente van 30 stuiver, verzekerd op 5 hond aldaar.

 

Kinderen:

1  (?) Jan Dircsz uten Croft