Corver, Cornelis Arisz (ca. 1640-1697)

Cornelis Arisz Corver, meester wolkammer, herbergier, zoon van Adriaen Gerritsz Corver en Jannichje Gerrits van de Velt, geboren ca. 1640, overleden 17 september 1697, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 19 april 1662 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Geertgen Jans van Loenen, dochter van (?) Jan Jansz van Loenen en Sijchgen Hendricks van Billich, geboren ca. 1643, overleden 21 september 1718, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Cornelis Corver koopt op 5 januari 1683 roerende goederen en de resterende huurtijd behorende bij tapperij Muiisevreugt van Lambert van Schoonhoven (#) en verkoopt deze op 10 september 1683 weer door aan Jan Verkerck (#). Cornelis en Geertgen sluiten op 7 april 1695 hun oudste zoon Johan uit van de nalatenschap omdat ‘door sijn weerspanning gedrag henluijden den merkelijke somme boven hare andere kinderen heeft gecost’. Cornelis ligt dan ‘siekelijk te bedde, dog bij het volkoment gebruijk van sijn verstant, redenen en memorie, sulcx ons volcomme klaerlijk bleeken’ (#).

Op 7 juni 1698 verkrijgt Geertruijd van Loenen uit de boedel van de overleden Geertruijt Gordron, weduwe van Anthoni van Bergen, een ‘camer’ in de Joderijestraet. Op 27 juli 1698 verkrijgt Geertruijd van Loenen van Willem Franckeleijn een ‘huijsinge aen de westzijde der straet van het Jacobikerckhoff naer de Varckenmerckt’. Op het huis rust een oudeigen van fl 1,- en 10 stuijvers ten behoeve van ’t Hiobs Gasthuis. Op 7 mei 1700 verkrijgt Geertruij van Loenen van Cornelis Boot een huis aan de westzijde van Nicolaistraat (hoek). Het huis was bij ‘loting den 17 september 1698 met Sara Seullijn, weduwe van Willem Pecock, voor Carel van Doorn, notaris alhier, ten deel gevallen aan Cornelis Boot’. Geertgen verhuurt op 27 februari 1707 een ‘hof en huijsinge ofte kamere’ in de Weert aan Tomas Cornelissen van Schaijk (#).

Zij leent geld aan haar schoonzoon, Jan van Zijll, en tekent op 17 december 1710 een kwitantie voor de terugbetaling en doet dan tevens een gift van fl 100 (#). Geertgen sluit op 28 februari 1700 een testament af, welke zij op 22 mei 1713 herroept (#), inclusief de codillen van 20 september 1705 (#) en 10 februari 1712 (#). Codicillen van 24 november 1708 (#) en 20 november 1716 (#) worden niet herroepen. Op 29 augustus 1717 stelt Geertgen middels een procuratie haar schoonzoon Hermannus Coopman en haar dochter Jacomina Corver aan om al haar zaken waar te nemen en na haar overlijden haar boedel te beheren (#). Op 20 september 1717 herroept Geertgen van Loenen de procuratie weer (#).

Op 9 oktober 1718 verkopen de erven van Cornelis en Geertgen een ‘huijsinge off camere’ aan de noordzijde van de Nicolaisteeg en een ‘camere’ aan de zuidzijde van het Kattegat (#). Op 18 oktober 1718 verkrijgt Hermannus Freeckenhorst, echtgenoot van Johanna Corver, uit de erfenis van Cornelis en Geertgen een huijsinge aan de zuidzijde van de Varkensmarkt (#). De erven verkopen op 9 januari 1719 een huijsinge aan de oostzijde van de Weertpoort (#).

 

Uit dit huwelijk:

1  Johan Corver, geboren ca 1663

Johanna Corver, geboren ca. 1665, overleden 18 januari 1740, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 1 maart 1690 RK te Utrecht met Hermannus Freeckenhorst, geboren te Leiden, overleden 5 oktober 1728, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Jacomijntje Corver, geboren ca. 1668, overleden 4 maart 1732, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 13 april 1695 RK te Utrecht met Johannes van Zijl, wolkammer, overleden 13 augustus 1729, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Adriana Corver, geboren ca. 1670, overleden 10 augustus 1730, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 29 april 1698 RK te Utrecht met Herman Coopman, spaanse stoelenmaker, overleden 8 oktober 1736, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Cornelis Corver, geboren ca. 1672, overleden 17 november 1718, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 27 april 1700 voor het gerecht te Utrecht met Jannigje van Gogh, overleden 9 januari 1737, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Anna Corver, geboren ca. 1674, overleden 6 juli 1725, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 11 juni 1701 RK te Utrecht met Bastiaen de Groot, overleden 5 november 1751, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Adrianus Curver

Lucia (Seijgje) Corver, geboren ca. 1677, overleden 2 augustus 1755, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 26 april 1704 RK te Utrecht met Carolus van Dusseldorp, bakker, geboren ca. 1680, begraven (?) 7 oktober 1761 te Montfoort

Gerrit Corver, geboren ca. 1680, overleden 27 november 1750, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 27 april 1709 RK te Utrecht met Maria van Luijck, overleden 27 mei 1757, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht

10  Maria Corver, geboren ca. 1683, overleden 10 augustus 1747, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 19 september 1711 RK te Utrecht met Pieter Ruffelse, overleden 27 april 1777, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

11  NN Corver, overleden 3 december 1689 te Utrecht