Loenen, Jan Jansz van (ca. 1610-<1664)

Jan Jansz van Loenen, rentmeester, zoon van Jan Andriesz van Loenen en Willemgen Gerrits de Hooch, geboren ca. 1610, overleden < 28 april 1664

Gehuwd op 16 mei 1637 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Sijchgen Hendricks van Billich, dochter van Henricus Billichius en Annetgen Cornelis, geboren ca. 1615 te Buurmalsen, begraven 28 oktober 1672 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 11 maart 1637 sluit Jan Andriesz van Loenen een akkoord met zijn kinderen Gerrit van Loenen, Jan van Loenen, Thomas van Loenen, Roeloff van Loenen, Andries van Loenen, Nellichgen van Loenen en Catharina van Loenen, over voldoening van de erfenis van Jannichgen van Hooch, in leven gehuwd met Baltus Jansz Cock, tante van de kinderen die voor 8/11 deel haar mede-erfgenamen zijn. Ieder kind ontvangt f 150-0-0. Nellichgen van Loenen heeft de akte niet ondertekend. In de marge: kwitantie dd 5-10-1641 voor ontvangst van f 150-0-0 door Thomas Jansz van Loenen en Jan Coenraets van Oosterhout. In de marge: kwitantie dd 4-4-1647 voor ontvangst van f 150-0-0 door Andries van Loenen. In de marge: dd 2-5-1649 voor ontvangst van f 150-0-0 door Roeloff van Loenen.

Op 28 april 1664 verschijnen Thomas van Loenen, luijtenant, de onmundige kinderen van Jan van Loenen en Sijchgen van Billich, bijgestaan door hun moeder Sijchgen van Billich, weduwe van Jan van Loenen als voogd, en Hendrick van Loenen tevens zoon van Jan van Loenen en Sijchgen van Billich. Zij benoemen Johan van Oosterhout, zwager van Thomas van Loenen en Sijchgen van Billich en diens zoon Coenraet van Oosterhout, om voor het gerecht van Utrecht porties in huizen en kameren te transporteren aan Andries van Loenen (#).

In 1668 voert Sijken van Billich, weduwe van Jan Jansz van Loenen, proces tegen Erris Hendricksz. Uit 1675 dateert een eigendomsbewijs van een huis en erf te Zaltbommel aan de Boschstraet, afkomstig van de erfgenamen van Sijken van Billich, weduwe van Johan van Loenen, voor Andries van Loenen. In 1677 voeren de erfgenamen van Jan van Loenen een proces tegen Sweer Jansz en een proces tegen Dirck Vreem.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrick van Loenen, (?) overleden 9 april 1699, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

2  (?) Geertgen Jans van Loenen