Corver, Adriaen Gerritsz (ca. 1605-1666)

Adriaen Gerritsz Corver, geboren ca. 1605, begraven 30 juli 1666 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd ca. 1630 met

Jannichje Gerrits van de Velt

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 21 april 1647 koopt Adriaen van Jan Eersten van Bellecum een ‘huijsinge’ aan de oostzijde van de Santstraet ’tegen de Stadtswalle, zijnde de derde woning vanaf ’t Oosteijnde, nieuw getimmerd’. Op het huis rust een plecht van fl 200,- met 5½% rente ten behoeve van Jan van Wessell. Op 29 september 1648 leent hij opnieuw fl 200,- van Aeltgen Aelberts van Haerlem, weduwe van Jan Wesselsen van Galen. Adriaen Corver sluit in de loop der tijd nog twee plechten, op 20 november 1661 een plecht van fl 300,- tegen 5% bij Annichjen van der Wel. Deze lening dient ter aflossing van bovengenoemde plecht van fl 200,-. Op 19 maart 1662 een plecht van fl 300,- tegen 5% bij Lambert van Vollenhoven. Adriaen Corver verkoopt het huis op 25 oktober 1662 aan Willem Willemsz Franckelijn en Elisabeth Moudinck. Op dat moment rust op het huis een totale plecht van fl 600,- ten behoeve van Anna van de Well en Lambert van Vollenhoven.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Arisz Corver, lampenmaker, geboren ca. 1630, overleden 31 maart 1679, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 19 oktober 1656 en gehuwd op 2 november 1656 te Utrecht met Aelbertje Hendrix, overleden 2 maart 1703, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Aeltie Aris Corver, geboren ca. 1632, overleden 2 februari 1680, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 1 mei 1659 en gehuwd op 17 mei 1659 te Utrecht met Willem France Scholt, overleden 17 mei 1686, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

NN Corver, begraven 20 oktober 1634 in de Jacobikerk te Utrecht

Peter Arisz Corver, daghuurder, geboren ca. 1637, overleden 1 augustus 1702, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 29 maart 1662 RK en voor het gerecht te Utrecht met Lijsbet van Battum, begraven 29 april 1672 in de Buurkerk te Utrecht

Cornelis Arisz Corver

NN Corver, begraven 30 januari 1654 in de Jacobikerk te Utrecht

NN Corver, begraven 28 december 1657 in de Jacobikerk te Utrecht