Cortlant, Cornelis Jansz (ca. 1550-1610)

Cornelis Jansz Cortlant, zoon van Jan Alertsz int Coortlandt en Cornelia Jan Hermans, geboren ca. 1550, begraven 1610 in de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede

Gehuwd met

Catharina Herman Hendricks, dochter van Herman Henricksz

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 3) razu.nl, 4) NT00001_51A-B. Nadere Toegang op inv.nr 51A-B uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1). P. Heijmans, z.j. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 30 april 1578 verkopen Geertruijt Jans met haar voogd Pauwel Dresscher, Herman Willems en Jacob Dircks. voogden over de kinderen van Jan Alberts en zijn vrouw Cornelia,  genaamd Adriaen en Albert Janss, aan Cornelis Jan Alberts en Catharina Herman Hendricksdr een huis en hofstede op de Plaets (Markt) te wWijk bij Duurstede. Hiervoor sluiten Cornelis Jan Aelberts en Catharina Jans een plecht af van 100 Carolus gulden bij Herman Willems en Jacob Dircks van Ganderen voogden over Adriaen en
Albert Janss.

Op 1 oktober 1581 schenkt Aelbrecht Reijers erfgoederen aan Cornelis Janss Aelberts.

Op 21 januari 1585 stelt Francisca Cornelis Alerts, huijsvrouw van Aert Jacobs, een testament of codicil op ten behoeve van haar neef Cornelis Jan Alerts.

In 1601 betaalt Cornelis Jan Alerss 4 gu 4 st efpacht uit huis opte Merckt ofte Plaetsche aan het St. Maria Magdalenaklooster.

Op 22 augustus 1611 verkopen Jan en Steven Corneliss en Jacob IJsbrants, man van Neeltge Cornelisdr, 10 hont land in Cortlant aan Willem Cornelis van de Smach. Jan en Steven Corneliss en Jacob IJsbrants, man van Neeltge Cornelisdr zijn erfgenamen van Cornelis Jans Cortlant.
Op dito dragen Steven Corneliss en Jacob IJsbrants over aan Jan Corneliss, broer en zwager, een huis aan de Plaets te Wijk bij Duurstede.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Cornelisz Cortlant, overleden 1628-1629. Gehuwd juli 1611 te Wijk bij Duurstede met Aeltje Gijsberts Buijs

Steven Cornelisz van Cortlandt, collecteur van ijss op ’t vath (1618), overleden < 21 maart 1652. Gehuwd met Fijgen Oliver, overleden > 21 maart 1652

Neeltje Cornelis