Coortlandt, Jan Alertsz int (-1575/76)

Jan Alertsz int Coortlandt, zoon van Alardt Adriaensz en Marie Steven Robberts, overleden 1575-1576

Gehuwd met

Cornelia Jan Hermans, dochter van Jan Hermansz

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 5) frostandgilchrist.com

Op 16 januari 1562 transporteert Marie Steven Robbendr wedue Alardt Adriaensz op Jacob Dirckx haar zwager een perceel lants aen den Borchwall inde vrijheijt van Wijck streckend aent Capittels lant. Tevens transporteert zij met Jan Alartsz en Jacob Dirckx Raijmaecker x Lijsken op Cornelis Alartsz hun zoon broer en zwager een huijs aende Veltpoert, belast met 1 pont was voor t Heijlich Sacraments broederschap. Cornelis Alarts borger te Wijk bij Duurstede verklaart schuldig te wezen aan zijn moeder 12 keijser car.gu op het voorschreven huijs. 

In het overzicht van de ‘mergentalen gelegen inde gerechte van Wijck buijten de stadt, die jaerlicx gehouden zijn te contribueren inden costen gevallen opt tgemeen landt des gerechts ende jurisdictie van Wijck voorss’ uit 1568 is vermeld: Jan Alertsz int Coortlandt = v hondt.
Op 18 december 1568 ontvangen de huijsvrouw van Herman Henrickx met Jan Alertsz hore swager 9 morgen in Creijpoel geheten Papencamp en nog 11 morgen.

In 1575-1576 is in de rekeningen van rekening van Adriaen van Bos vermeld bij doodschulden: Jan Alertsz 24 st.

Op 30 april 1578 verkopen Geertruijt Jans met haar voogd Pauwel Dresscher, Herman Willems en Jacob Dircks. voogden over de kinderen van Jan Alberts en zijn vrouw Cornelia,  genaamd Adriaen en Albert Janss, aan Cornelis Jan Alberts en Catharina Herman Hendricksdr een huis en hofstede op de Plaets (Markt) te Wijk bij Duurstede. Hiervoor sluiten Cornelis Jan Aelberts en Catharina Jans een plecht af van 100 Carolus gulden bij Herman Willems en Jacob Dircks van Ganderen voogden over Adriaen en Albert Janss.
Op dito compareert Cornelis Elberts voor zichzelf en als man en voogd van Catharina Jansdr zijn huijsvrouw, bij wie hij wettige erfgenamen heeft, tevens uit naam van zijn oom Cornelis Elberts, en gaat akkoord met het vrijschelden van de schuld die Jan Willemss van Stocken heeft op den sterfhuise van Jan Elbertsen en zijn huijsvrouw Cornelia. Het bedrag was het verschil tussen de kooppenningen van het perceel en een rentebrief van 50 Carolus gulden.
Op dito compareert Cornelis Jan Elbertsen voor zichtzelf en als man en voogd van Catharina Jansdr, zijne wettige huijsvrouw, bij wie hij wettige erfgenamen heeft, en verklaren schuldig te wezen aan 
Herman Willemss en Jacob Dercksen van Garderen als voogden van de minderjarige Albert Janssoen, kinderen van wijlen Jan Allertssen en Cornelia Jan Hermansdr, de somma van 100 Carolus gulden, als deel van de erfenis van zijn ouders. Hij zal dit bedrag vergoeden aan Allert Jansz zodra deze meerderjarig is en gaat ermee akkoord om in de tussentijd het geld te gebruiken om het kind te voeden en te kleden, hem naar school te laten gaan of hem een vak de leren. Cornelis stelt zijn huis als onderpand.

Op 1 oktober 1581 verschijnt voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Lambert Reijersen, advocaet te Amersfoort, uit naam van Adriaen Jansz (volgens volmacht van 11 augustus 1581 te Danzig) en verklaart dat hij afstand doet van zijn erfdeel van wijlen zijn ouders, Jan Allertsz en Neelken Hermans, ten behoeve van zijn broer Cornelis Janszen Allertssen en Catharina Jans, en hun erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz Cortlant

Truijchgen Jans Cortlant, begraven 27 augustus 1624 te Utrecht. Gehuwd met Steven Jansz

3  Adriaen Jansz, overleden > 11 augustus 1581

Alert Jansz