Adriaensz, Alardt (-1552/62)

Alardt Adriaensz, smid, overleden 1552-1562

Gehuwd met

Marie Steven Robberts, dochter van Steven Robben, overleden > 5 oktober 1562

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 5) frostandgilchrist.com

In 1519-1520 is in de rekening van Ghisbert Robbertss vermeld: van Goert Joesten 2 gu 3 st, van Alert die Smit bijden Weltpoert wt sijn huijs 1 pont was.

In 1522-1523 is in de rekening van Aernt Heijnrickx vermeld: ontvangen van Oij Rosen 1½ Phil. Gu (i.p.v. de post: Goert Joesten wed.) en van Alert Adriaensz 1 pont was.

In 1523-1524 is in de rekening van Lambert Henrickx vermeld: van Oeij Rosen 1½ Phil. Gu, van Alert Adriaensz 1 pont was.

In 1524-1525 is in de rekening van Gabriel Doot vermeld: wt Joost Willems huijs staende inde Peperstraet 1½ Phil. Gu; 1 pont was wt Alert Smets huijs bij de Veltpoert, rente van Oeij Roijsen.

In 1530-1531 is in de rekening van Anthonis Jansz van Rijswijck vermeld: ontfangen van zaliger Jan van Mertens wedue dat wt Joost Willems huijs inde Peperstraet plach te gaen 1½ Phil. Gu; een pont waskeers uijt Alert Adriaen de Smits huijs bij de Veltpoirt; wt Laurens tijmmermans en Jacob Volkens huijs in de Muntstraet een ½ gouden vr. scilt; ontvangen van Davidt van Zuijlen x huisvrouw inganck 1 gu 4 s.

In 1538-1539 is in de rekening van Dirck van Eesteren ouderman vermeld: Ontvangen van Jan van Mertens wedue, Laurens Timmerman en Jacob Volckenss die Cuper, van Jan die Cock, van Aelbert Ariaensz die Smit bij die Veltpoert.

In de blaffart van de oudschilden der landen gelegen onder de Jurisdictie der stadt Wijck bij Duurstede uit 1540 is vermeld:

  • Albert Adriaensz Smit, 10 hond kleijn gelandt, van hemzelf,
  • onder ‘perceelen sijn hoffkens den Capittule toe behoorende’: Alert de Smit een hofken.

Op 7 juli 1552 is Alardt Adriaensz genoemd als belender ten zuiden van 8½ hont bouwlants aent Oeverpat streckend mette ene acker aen den Langecampse graeff toe en mette andere acker aan lant van het capittel van Wijck.

Op 16 januari 1562 transporteert Marie Steven Robbendr wedue Alardt Adriaensz op Jacob Dirckx haar zwager een perceel lants aen den Borchwall inde vrijheijt van Wijck streckend aent Capittels lant. Tevens transporteert zij met Jan Alartsz en Jacob Dirckx Raijmaecker x Lijsken op Cornelis Alartsz hun zoon broer en zwager een huijs aende Veltpoert, belast met 1 pont was voor t Heijlich Sacraments broederschap. Cornelis Alarts borger te Wijk bij Duurstede verklaart schuldig te wezen aan zijn moeder 12 keijser car.gu op het voorschreven huijs.
Op 5 oktober 1562 compareert voor schout en schepenen van Wijk bij Duurstede Marie Steven Robbertsdr wedue zaliger Alardt Adriaensz en revoceert de makinge ten behoeve van broeder Frans en broeder Leenardt haar zoons voort gerecht d.d. 8 maart 1561 – nu legaat voor Jacob Dirckx hore swager 150 car.gu maar na haar dood moet uit deze 150gu een rente getrokken worden van 7 cargu 10st jrl ten behoeve van Frans en Lenardt. Hilleke Jacob Dircksdr krijgt haar beste bed met toebehoren.

Op 17 april 1588 ontheft Hendrick Peters, jong gesel, nu meerderjarig, wettige zoon van Peter Allerts en Elisabeth Hendricxdr zijn voogden Cornelis Allerts en Nijs Gerritsdr en dankt hen voor het uitstekende beheer van zijn vaders nalatenschap. 

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Alertsz int Coortlandt, overleden > 17 april 1588. Gehuwd (?) Agnese Nijs Gerrits

Jan Alertsz int Coortlandt

Frans Alertsz, broeder

Lenardt Alertsz, broeder

Lijsken Alerts, overleden < 2 november 1580. Gehuwd met Jacob Dircksz van Garderen, rademaker, overleden 1591-1592

Pieter Alertsz, overleden < 17 april 1588. Gehuwd met Elisabeth Hendricks